Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ritheann an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2020 trí gach céim

Foilsithe an Aoine, 23 DF 2020
Dept Housing logo

D’fháiltigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúla agus Oidhreachta, Darragh O’Brien roimh rith an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe 2020.

Athraíonn an Bille an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 ionas nach mbeidh feidhm ag aon fhógra foirceanta a sheirbheálann tiarnaí talún le linn tréimhse na srianta leibhéal a cúig.

Chuir an tAire an reachtaíocht éigeandála tríd an Oireachtas an tseachtain seo tar éis srianta Leibhéal 5 a bheith tugtha isteach go náisiúnta. Ó shin tá sí tar éis rith trí gach céim sa Dáil agus sa Seanad agus cuirfidh an tUachtarán Ó hUigínn a lámh léi anois.

Dúirt an tAire O’Brien, “Cinnteoidh an Bille nua seo go mbeidh feidhm uathoibríoch ag na cosaintí seo sa todhcaí nuair atá géarshrianta i bhfeidhm ar ghluaiseacht daoine. Beidh ‘tréimhse spáis’ i gceist sa Bhille freisin agus ní fhéadfar duine a dhíshealbhú sna deich lá tar éis na srianta a scaoileadh.

Tugann an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil 2020 a tháinig i bhfeidhm ar 1 Lúnasa, cosaint cheana féin do thionóntaí atá i  riaráistí cíosa de bharr Covid-19, ar bheith díshealbhaithe agus ar mhéadú cíosa, suas go dtí 10 Eanáir 2021. Tá na cosaintí faoin Acht sin i bhfeidhm go náisiúnta, faoi réir dhearbhaithe cuí a bheith déanta ag an tionónta.”

“Tá an reachtaíocht seo ag obair agus cosnaíonn sí iad siúd atá i dteideal air, is é sin le rá duine ar bith a raibh tionchar diúltach ag an Covid-19 ar a ioncam agus atá i riaráiste. Ar an dea-uair, go dtí seo, ní raibh gá ag mórán daoine iarratas a chur isteach ar na cosaintí nua toisc go bhfuil raon tacaíochtaí ioncaim eile curtha ar fáil ag an Stát tríd an infheistíocht ilbhilliún euro inár ngeilleagar agus inár sochaí atá déanta aige.

“Tá gá leis an mBille um Thionóntachtaí Cónaithe nua seo, áfach, chun gach tionónta a chosaint in aghaidh an díshealbhaithe fad is atá géarshrianta ar ghluaiseacht i bhfeidhm. Cuirfear na cosaintí seo i bhfeidhm aon uair a bheidh géarshrianta ar ghluaiseacht daoine i gceist,” a dúirt an tAire O’Brien freisin.

Cuirfear an Bille ar aghaidh anois go dtí an tUachtarán chun go síneofar go luath é.