Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Sos Íocaíochta Morgáiste ó Iasachtaí Tithíochta Údarás Áitiúil - Éigeandáil COVID-19

Tá rogha tugtha d’iasachtóirí ag a bhfuil morgáiste óna n-údarás áitiúil glacadh leis an tríú sos íocaíochta morgáiste rud a chiallaíonn go bhfuil sosanna íocaíochta morgáiste de suas le huasmhéid naoi mí curtha ar fáil do dhaoine a mb’éigean dóibh déileáil le, nó a mbeidh orthu déileáil le, laghdú ioncaim mar thoradh ar éigeandáil COVID-19, rud a chuireann isteach ar a gcumas a morgáiste a íoc. De bhrí nach raibh orthu ús a íoc i rith thréimhse an tsosa, ní mhéadófar an méid iomlán úis a bheidh le híoc acu thar shaolré a morgáiste.

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais le fáil ar shuíomhanna gréasáin na n-údarás áitiúil.

Foilseacháin