Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tá an reo cíosanna agus an moratóir maidir le díshealbhú le síneadh go dtí an 1 Lúnasa

Foilsithe an Luain, 20 Iúil 2020
Dept Housing logo

Cuirfear reachtaíocht nua faoi bhráid na Dála chun cosaintí níos fearr a thabhairt do thionóntaí

Dheimhnigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, go sínfear an reo cíosanna agus an moratóir maidir le díshealbhú go dtí an 1 Lúnasa.

Dúirt an tAire, “I ndiaidh plé mionsonraithe a dhéanamh leis an Ard-Aighne agus a oifig, cuireadh ar an eolas mé go bhfuil an gá atá le srian a chur ar ghluaiseacht daoine ag teacht salach ar an maolú a sholáthraítear sa treochlár chun an tsochaí agus gnó a athoscailt.  

“Táim tar éis glacadh leis an gcomhairle seo, dar ndóigh, agus mhol mé síneadh gearr a chur leis faoin reachtaíocht éigeandála chun an t-am a thabhairt dom chun reachtaíocht dhaingean a thabhairt chun chun cinn a dhéanfaidh fíorchosaint a sholáthar do thionóntaí agus d’úinéirí réadmhaoine.

“Tugadh an reo cíosanna agus an moratóir maidir le díshealbhú chun cinn faoin reachtaíocht éigeandála agus dhírigh siad ar gach tionóntacht, gan aird ar chúinsí tionóntaí aonair. Is maith is eol nach bhféadfaí síneadh ar feadh tréimhse éiginnte a chur leo, mar sin, is tábhachtach go mbíonn reachtaíocht láidir i bhfeidhm againn, ina ndírítear orthu siúd is leochailí agus ina gcuimsítear bearta níos fadtéarmaí chun dul i ngleic le riaráistí cíosa, roimh shos na Dála. Cuirfear an reachtaíocht seo faoi bhráid na comhaireachta Déardaoin.

“Dúirt mé roimhe seo go bhféadfadh go mbeadh aon duine a chaill a bpost mar thoradh ar phaindéim COVID-19 agus atá ag streachailt lena gcíos a íoc in ann iarratas a dhéanamh ar fhorlíonadh cíosa agus spreagfainn iad é sin a dhéanamh. 

“Faoi mar a dtugtar cuntas air i gClár an Rialtais, tugann an Rialtas seo príomhthús áite d’fheabhas a chur ar chaighdeáin, slándáil agus inacmhainneacht do gach cíosaí agus táim go hiomlán tiomanta dó,” a dúirt sé.