Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Deontais Tuíodóireachta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá deontas ar fáil i leith costas díonta tuí tithe úinéir-áitithe a athchóiriú. Tá deontas dhá thrian den chostas ceadaithe, suas le 3,810 euro ar a mhéad, ar fáil. Tá leibhéal níos airde cúnaimh suas le 5,714 euro ar fáil i gcomhair tithe ar oileáin shonracha amach ón gcósta. D’fhéadfadh sealbhóirí tí ag a bhfuil cárta leighis a bheith i dteideal deontais tuíodóireachta suas le 6,350 euro (nó 8,253 euro i gcás tithe ar oileáin amach ón gcósta). Sna cásanna sin d’fhéadfadh an deontas suas le 80% de chostas ceadaithe na n-oibreacha a íoc faoi réir an deontais uasta.

Le haghaidh coinníollacha incháilitheachta agus foirm iarratais féach roinn na bhfoilseachán agus na ndoiciméad ar thaobh na láimhe deise ar do scáileán.

Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh díreach le:

Rannóg na nDeontas Tuíodóireachta
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Foirgnimh an Rialtais
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
F26 E8N6

Uimh Teil: 353 96 24333

Ríomhphost: thatch@housing.gov.ie

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.