Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Deontais Tuíodóireachta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá deontas ar fáil i leith costas díonta tuí tithe úinéir-áitithe a athchóiriú. Tá deontas dhá thrian den chostas ceadaithe, suas le 3,810 euro ar a mhéad, ar fáil. Tá leibhéal níos airde cúnaimh suas le 5,714 euro ar fáil i gcomhair tithe ar oileáin shonracha amach ón gcósta. D’fhéadfadh sealbhóirí tí ag a bhfuil cárta leighis a bheith i dteideal deontais tuíodóireachta suas le 6,350 euro (nó 8,253 euro i gcás tithe ar oileáin amach ón gcósta). Sna cásanna sin d’fhéadfadh an deontas suas le 80% de chostas ceadaithe na n-oibreacha a íoc faoi réir an deontais uasta.

Le haghaidh coinníollacha incháilitheachta agus foirm iarratais féach roinn na bhfoilseachán agus na ndoiciméad ar thaobh na láimhe deise ar do scáileán.

Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh díreach le:

Rannóg na nDeontas Tuíodóireachta
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Foirgnimh an Rialtais
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
F26 E8N6

Catagóra