Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An tAire Murphy ag tagairt don Tuarascáil Ráithiúil ar Dhul Chun Cinn maidir le Daoine gan Dídean

Foilsithe an Céadaoin, 29 Ean 2020
Minister Eoghan Murphy

Ar an drochuair, le blianta beaga anuas, tá líon na ndaoine atá i gcóiríocht éigeandála ag dul i méid gach bliain. Ba é 2019, áfach, an chéad bhliain inar laghdaigh líon na ndaoine i gcóiríocht éigeandála.

Chabhraigh tithíocht shóisialta nua in 2019 le daoine a bhí gan dídean agus cabhróidh tuilleadh tithe fós le níos mó teaghlach agus leanaí i gcaitheamh na bliana. Tuigim nach leor an laghdú seo agus go bhfuil i bhfad an iomarca daoine gan dídean, ach is céim sa treo ceart é an t-athrú a tugadh faoi deara in 2019. 

Is léir go bhfuil roinnt forbairtí tábhachtacha le tabhairt faoi deara mar thoradh ar obair atá á déanamh. Ó mhí Iúil anuraidh, tá laghdú tugtha faoi deara gach mí ar líon na dteaghlach atá ag baint úsáide as seirbhísí do dhaoine gan dídean i mBaile Átha Cliath. Tá daoine ag caitheamh níos lú ama i gcóiríocht éigeandála ná roimhe seo, agus tá formhór na ndaoine ag caitheamh níos lú ná 12 mhí ag baint úsáide as na seirbhísí seo sula bhfaigheann siad áit chónaithe. Le haghaidh gach dhá theaghlach atá gan dídean, faightear áit chónaithe do theaghlach amháin láithreach agus ní bhíonn ar an teaghlach sin úsáid a bhaint as cóiríocht éigeandála ar chor ar bith. In 2019 d’fhág breis is 1000 teaghlach cóiríocht éigeandála agus cuireadh áit chónaithe ar fáil dóibh.

Is mian liom buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach sna hiarrachtaí tábhachtacha seo le bliain anuas agus geallaim do na NGOanna atá ag obair i gcomhpháirt linn agus leis an bhfoireann túslíne go ndéanfaimid a dhá oiread níos mó iarrachtaí i mbliana agus go leanfaimid leis an dul chun tábhachtach atá déanta.

 

Catagóra 
Ábhar