Sraith Dearadh Tithíochta Ardchaighdeáin

Cuireann an Roinn comhairle ghairmiúil agus theicniúil ar thithe ar thithe a chistítear go poiblí a dhearadh agus a sholáthar, ag Údaráis Áitiúla agus Comhlachtaí Faofa Tithíochta, chun go mbíonn áiteanna cónaithe;  

  • ar chaighdeán maith agus go ndeartar go stuama agus go barainneach iad chun luach ar airgead a sholáthar 
  • go mbíonn siad dea-shuite chun Pobail Inbhuanaithe a chothú agus chun Forbairt Dhlúth a sholáthar
  • go soláthraítear iad ar aon dul le beartas pleanála agus dea-phrionsabail dearaidh uirbigh chun caighdeán sa ríocht phoiblí a sholáthar 

Tá na Cáipéisí seo a leanas mar chuid den tSraith Dearadh Tithíochta Ardchaighdeáin:

Tithíocht Ardchaighdeáin do Phobail Inbhuanaithe

Riachtanais Fostóirí chun Tithíocht Ardchaighdeáin a Dhearadh go Mionsonraithe