Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn Hogan trí ceapachán don Bhord um Thionóntachta Cónaithe Príobháideacha

Foilsithe an Aoine, 04 DF 2013

Fógraíonn Hogan trí ceapachán don Bhord um Thionóntachta Cónaithe Príobháideacha

04/10/13

D’fhógair Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaol, Pobal agus Rialtais Áitiúil, inniu (4/10/2013) go bhfuil trí ceapachán déanta aige chuig an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha.

Is comhlacht reachtúil é an Bord a bunaíodh sa bhliain 2004 faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe. Is iad phríomhfheidhmeanna an Bhoird ná:
• achrainn a réiteach idir tionóntaí agus tiarnaí talún
• tionóntachtaí san earnáil tionóntachtaí príobháideacha ar cíos a chlárú
• comhairle a thabhairt don Aire i dtaca le polasaí a bhaineann leis an earnáil tionóntachtaí príobháideacha ar cíos

Tá an tUasal Noel Conroy, iar-Choimisinéir an Gharda Síochána, Kathleen McKillion, Uasal, Ceannasaí Forbraíochta leis an gComhairle um Thithíocht Shóisialta agus an tUasal Garrett Robinson, abhcóide, ceaptha chuig an mBord ar feadh tréimhse a mhairfidh chuig 31 Nollaig 2017.

Tugann é seo ballraíocht an Bhoird chuig beirt duine déag. Tá sonraí ballraíochta an Bhoird iomlán leis seo.

Críoch

Ceisteanna na meán:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: (01) 888 2638  (díreach)
(01) 888 2000
R-Phost: press-office@environ.ie
Suíomh gréasáin: www.environ.ie

Ballraíocht Boird, Deireadh Fómhair 2013

Ainm

Dáta ceaptha

Cúlra

Catriona Walsh, Cathaoirleach

16/04/2013

Dlíodóir

Joe Meehan

01/12/2010

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Tim Ryan

17/02/2012

Sainchomhairleoir Caidrimh Poiblí

Tricia Sheehy Skeffington

17/02/2012

Abhcóide

Ms. Paula O’Reilly

23/03/2012

An Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil

Mr. John Fitzgerald

01/04/2013

Gairmí réadmhaoine

Mr. Paul Flood

01/04/2013

Bainisteoir Eastát, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Mr. Noel Merrick

01/04/2013

Gairmí réadmhaoine

Ms. Rhonda Donaghey

16/04/2013

Feidhmeannach ceardchumainn

Mr. Noel Conroy

2/10/2013

Iar-Choimisinéir an Gharda Síochána 2003-2007

Mr Gareth Robinson

2/10/2013

Abhcóide

Ms. Kathleen McKillion

2/10/2013

Ceannasaí Forbraíochta leis an gComhairle um Thithíocht Shóisialta

Back