Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Leabhair Chíosa

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá sé d’oibleagáid ar thiarnaí talún “leabhar cíosa” a chur ar fáil do thionóntaí (nó doiciméid eile chun na críche céanna) ag tús tionóntachta. Baineann sé sin le háiteanna cónaithe a ligeann tiarnaí talún príobháideacha, Comhlachtaí Tithíochta Faofa, údaráis áitiúla agus fostóirí ar cíos.

Ní mór don tiarna talún gach cíos agus gach íocaíocht eile faoin tionóntacht a admháil i scríbhinn. Lena chois sin, ní mór sonraí sainiúla a bheith sa leabhar cíosa i ndáil leis an tionóntacht lena n-áirítear, i measc nithe eile, ainm agus seoladh an tiarna talún agus ghníomhaí an tiarna talún (más ann dó), téarma na tionóntachta, an méid cíosa agus méid íocaíochtaí ar bith eile atá le híoc ag an tionónta leis an tiarna talún, sonraí maidir le cíos nó éarlais a íocadh roimh ré agus fardal den troscán agus de na fearais atá curtha ar fáil sa teach. Ní mór ráiteas bunúsach faisnéise a bheith sa leabhar cíosa chomh maith don tionónta atá leagtha amach sa Sceideal leis na Rialacháin.

Tá an riachtanas leabhar cíosa a sholáthar leagtha síos i reachtaíocht ó 1993. Tá an reachtaíocht leasaithe roinnt uaireanta, an uair is déanaí i 2010.