Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Conas a Cheannóidh Mé m’Árasán Údaráis Áitiúil?

Scéim Cheannaigh Árasán Údaráis Áitiúil ag Tionóntaí - Achoimre ar an Scéim

Faoin Scéim Cheannaigh Árasáin ag Tionóntaí (SCÁT) is féidir leat d’árasán a cheannach, má cuireadh d’ionad árasán i leataobh lena dhíol le tionóntaí ag d’údarás áitiúil.

Chun ionad árasán a chur ar leataobh do cheannach tionóntaí ní mór dó ar dtús:-

  • 5 árasán ar a laghad a bheith ann (seachas árasáin phobail)
  • Gan aonaid mhiondíola nó árasáin a dearadh do dhaoine scothaosta a bheith ann
  • Ní mór vóta tionóntaí a bheith ann ar cibé ar mian nó nach mian leis na tionóntaí an t-ionad a chur ar fáil lena dhíol
  • Ní mór do 65% ar a laghad de na tionóntaí a bheith i bhfabhar an togra go gcuirfear na hárasáin san ionad ar fáil lena ndíol
  • Má bhíonn suim ag go leor tionóntaí a n-árasán a cheannach, ansin féadfaidh an t-údarás áitiúil na hárasáin a ainmniú go foirmiúil don Scéim Cheannaigh Árasán ag Tionóntaí agus is féidir leat iarratas a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun d’árasán a cheannach.

Rialacha

Nuair a ainmnítear ionad árasán don Scéim Cheannaigh Árasán ag Tionóntaí, bunófar cuideachta bainistíochta chun an t-ionad árasán a bhainistiú.

Aistríonn an t-údarás áitiúil úinéireacht an ionaid go hiomlán chuig an gcuideachta bainistíochta úinéirí árasán.

Léasaíonn an chuideachta bainistíochta na hárasáin ar fad ar ais láithreach chuig an údarás chun leanúint lena ligean do na tionóntaí. Beidh an rogha ag na tionóntaí ansin iad a cheannach ón údarás.

Má cheannaíonn tú an t-árasán, dhéanfar ball den chuideachta bainistíochta úinéirí a dhéanann bainistíocht ar an ionad árasán go huathoibríoch díot.

Déanfaidh an chuideachta bainistíochta úinéirí na comhlimistéir do na háiritheoirí a bhainistiú, amhail na staighrí, an ceann staighre srl. agus eagróidh sí árachas chomh maith.

Gearrfaidh an chuideachta bainistíochta úinéirí táille bhliantúil a bheidh ar úinéirí árasáin a íoc gach bliain. Rachaidh sé sin i gcomhair reáchtáil laethúil an ionaid árasán do mhórdheisiúcháin nó mór-athchóiriú ar bith ar an ionad árasán a d’fhéadfadh a bheith riachtanach san fhadtéarma.

Ní mór do thionónta a bheith ina chónaí/ina cónaí in árasán údaráis áitiúil ar feadh bliain amháin ar a laghad roimh iarratas a dhéanamh chun an t-árasán a cheannach.

Socróidh an t-údarás áitiúil praghas ceannaigh na maoine

Beidh ort éarlais 5% a íoc chomh maith.

Íocfaidh tú luach margaidh an árasáin - lúide lascaine. Tá lascainí 40%, 50% nó 60% den phraghas ceannaigh ann, ag brath ar ioncam an teaghlaigh.

Gearrfaidh d’údarás áitiúil táille ar d’árasán chomh maith ar a dtugtar ‘táille cheannaigh incrimintigh’. Beidh an táille cothrom leis an lascaine a gheobhaidh tú ar phraghas an árasáin.  Beidh an táille i bhfeidhm ar feadh 20, 25 nó 30 bliain (ag brath ar an lascaine a tugadh).

Ní mór duit cónaí san árasán mar do ghnátháit chónaithe agus aontú a fháil ó d’údarás áitiúil más mian leat an t-árasán a dhíol, a ligean nó a fholigean.

Beidh tú ábalta d’árasán a athdhíol am ar bith má aontaíonn d’údarás áitiúil.  Mar sin féin, má dhíolann tú an t-árasán roimh dheireadh na 20, 25 nó 30 bliain beidh ort luach na táille amuigh ar d’árasán a íoc le d’údarás áitiúil.

I Rialacháin Rialacháin 2011 IR 679/2011 - Tithíocht (Ceannach Árasán ag Tionóntaí) leagtar amach na coinníollacha maidir le árasáin údaráis áitiúil a dhíol.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Ní mór duit ar dtús teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil agus vóta na dtionóntaí  sa bhloc árasán a eagrú maidir le cibé ar mian nó nach mian leis na tionóntaí an t-ionad a chur ar fáil lena dhíol.

Má bhíonn an vóta toilteanach don togra agus go ndéantar do bhloc árasán a ainmniú don Scéim Cheannaigh Árasán ag Tionóntaí ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil maidir leis na nósanna imeachta a theastaíonn chun d’árasán a cheannach.

Cén áit a ndéanfaidh mé iarratas?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh le d’áitiúil údarás ábhartha.

Is faoin tionónta atá maoiniú an phraghais cheannaigh don árasán.

Mar sin féin, d’fhéadfá a bheith i dteideal Iasacht Cheannaigh Tí údaráis áitiúil a fháil.

Foirmeacha / Doiciméid Ghaolmhara

I Rialacháin Rialacháin 2011 IR 679/2011 - Tithíocht (Ceannach Árasán ag Tionóntaí) leagtar amach na coinníollacha maidir le díol árasáin údaráis áitiúil agus forordaítear iontu an chuma ba cheart a bheith ar an bhfoirm bhailéid agus toradh an bhailéid.

Má bhíonn fiosruithe ar bith agam

Ba cheart gach fiosrú a chur chuig d’údarás áitiúil.