Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Teach nó árasán údaráis áitiúil a cheannach

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Teach nó árasán údaráis áitiúil a cheannach

Forbraíodh scéimeanna éagsúla chun go mbeidh údaráis áitiúla ábalta a dtithe nó a n-árasáin a dhíol leo siúd a chomhlíonann critéir áirithe incháilitheachta.

Tá trí scéim i bhfeidhm faoi láthair:-

  • Scéim Cheannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí le haghaidh tithe údarás áitiúil atá ann cheana.
  • Scéim Cheannaigh Árasán ag Tionóntaí
  • Scéim Cheannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí le haghaidh tithe nuathógtha.

Is faoin tionónta atá an maoiniú chun teach nó árasán a cheannach faoi na trí scéim.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an scéimeanna thuas, déan teagmháil le do thoil le dúdarás áitiúil.