Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tacaíocht don tithíocht shóisialta a sholáthraíonn údaráis áitiúla

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cén cineál tacaíochta tithíochta a sholáthraíonn údaráis áitiúla?

Is iad údaráis áitiúla príomhsholáthraithe na tacaíochta tithíochta sóisialta do dhaoine nach bhfuil ar a n-acmhainn a dtithe féin a cheannach.

Soláthraítear tacaíocht tithíochta sóisialta trí roinnt scéimeanna difriúla. Chomh maith le tithíocht thraidisiúnta ón údarás áitiúil, soláthraítear tacaíocht tríd an Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS), an Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta (HAP) agus trí Chlár Caiteachais Reatha na Tithíochta Sóisialta (SHCEP) .

Soláthaíonn Cumainn Tithíochta agus comharchumainn tithíochta, ar a dtugtar comhlachtaí tithíochta ceadaithe, tithíocht shóisialta do dhaoine freisin nach bhfuil in ann cóiríocht a sholáthar as a gcuid acmhainní féin.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig d’údarás áitiúil ar thacaíocht tithíochta sóisialta má chomhlíonann tú coinníollacha áirithe cáilitheachta agus riachtanais, lena n-áirítear teorainn ar ioncam.

Forlíonadh Cíosa

Ní riarann údaráis an Scéim Forlíonta Chíosa. Riarann an Roinn Cosanta Sóisialta an Scéim Forlíonta Chíosa. Beart gearrthéarmach tacaíochta ioncaim atá ann chun cabhrú le costais chóiríochta réasúnacha ag daoine incháilithe a chónaíonn i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus nach bhfuil in ann íoc as a gcostais chóiríochta as a gcuid acmhainní féin agus nach bhfuil cóiríocht ar fáil dóibh ó fhoinse eile.

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an bhForlíonadh Cíosa ar fáil ón Roinn Cosanta Sóisialta. Tá Bileog na gCeisteanna Coitianta ar fáil ar a suíomh idirlín freisin.

Catagóra