Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Riaráiste morgáiste údaráis áitiúil – bíonn cabhair le fáil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 7 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is é an chéim is tábhachtaí ar féidir le haon teaghlach lena mbaineann riaráiste morgáiste déanamh ná idirghníomhú go luath le haonad tacaíochta riaráiste an údaráis áitiúil.  Bíonn réitigh ar fáil agus ba cheart comhairle a lorg a luaithe agus is féidir.

Le Cód Iompair an Bhainc Ceannais maidir le Riaráiste Morgáiste, ceanglaítear ar gach iasachtóir morgáiste a chinntiú go bhfuil Próiseas le Riaráiste Morgáiste a Réiteach (MARP) i bhfeidhm acu mar chreat le cáis riaráiste morgáiste a láimhseáil.

D’fhoilsigh an roinn treoirlínte d’údaráis áitiúla i mí Mheithimh 2014 dar teideal "Dealing with Mortgage Arrears - A Guide for Local Authorities".  

Tá socruithe aisíocaíochta malartacha éagsúla ar fáil d’iasachtaithe údaráis áitiúil lena mbaineann riaráiste faoin MARP. Féadfaidh Scéim ‘Cíos in Ionad Morgáiste’ na nÚdarás Áitiúil (CIMÚA) réiteach a sholáthar do roinnt iasachtaithe.

I ngéarcháis anacra morgáiste, bíonn sé de rogha ag úinéirí tí féachaint le leas a bhaint as an bpróiseas dlíthiúil atá i bhfeidhm anois freisin le déileáil le dócmhainneacht phearsanta. Tá tuilleadh faisnéise ar an bpróiseas seo ar fáil ó Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (i mbéarla amháin) .