Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cuireann Hogan fáilte roimh mhéadú i ndámhachtainí caighdéan trá i 2014

Foilsithe an Céadaoin, 04 Mei 2014

Cuireann Hogan fáilte roimh mhéadú i ndámhachtainí caighdéan trá i 2014

04/06/14

D’fháiltigh Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, an bronnadh inniu de 134 dámhachtainí trá, méadú de 15 ar líon 2013.

Léirigh an tAire a shásamh, agus é ag bronnadh dámhachtainí an Bhrait Ghoirm agus an Chósta Ghlais sna Sceirí, Baile Átha Cliath, gur bronnadh 80 bratacha gorma (76 trá agus 4 muiríne) i mbliana. Is méadú de 6 é seo ar líon 2013. Nótaigh an tAire go bhféadfadh go mbeadh an uimhir níos airde ach amháin de scrios na stoirmeacha geimhridh. 

“Táim an-sásta a rá go mbronnfar 134 dámhachtain trá inniu. Is méadú de 15 é seo ón mbliain 2013 agus is toradh é ar sáriarrachtaí pobal, údaráis áitiúla agus An Taisce. Seans go mbeadh na torthaí fiú níos fearr ach gur tharla léirscrios stoirme an gheimhridh seo caite, rud a chruthaigh a lán damáiste i gceantair áirithe”, arsa an tAire.

Lean an tAire ar aghaidh le rá go seasann Bratacha Gorma d’ardchaighdeán agus go bhfuil siad aitheanta go hidirnáisiúnta. “Is comhartha soiléir é an Brat Gorm d’ardchaighdean. Is cúis áthais dom í  fógairt inniu go mbeimid ag bronnadh 80 Bratacha Gorma iomláine, le haghaidh suíomhanna atá tar éis ardchaighdeán uisce a bhaint amach, comh maith le caighdeán an-ard thar réimse leathan de chritéir eile, cosúil le hoideachas timpeallachta, bainistíocht comhshaoil, sábháilteacht agus seirbhísí eile”.

Dúirt an tAire Hogan freisin, “Taobh thiar gach ceann den 80 faighteoir tá foirne daoine a d’oibrigh go dian chun an caighdeán a bhaint amach agus tréaslaímh ó chroí dóibh uilig”.

Bronnadh 54 Dámhachtain Cósta Glas don bhliain 2014. Is méadú de 9 é seo ar líon 2013. “Is aitheantas iad seo ar ardchaighdeáin i mbainistíocht inbhuanaithe agus i gcaighdeáin comhshaoil. Baineann siad le tránna gan na háiseanna ar fad a théann leis an mBrat Gorm. Cé nach mbíonna líos na gcuairteoirí chuig na tránna chomh hard, tá sé fós tábhachtach don chomhshaoil, don phobal áitiúil agus do thurasóirí go mbaineann na tránna seo ardchaighdeán amach”.

Is gné thábhactach de Dhámhachtainí an Chósta Glais í ná rannpháirtíocht grúpaí deonach Coastcare. Tá breis is 400 grúpaí gníomhach Coastcare ar fud an oileáin anois. Thug an tAire ómós d’obair na ngrúpaí seo nuair a dúirt sé “Tá breis is 5,000 ciliméadair de chósta in Éirinn agus tá ról ríthábhachtach ag pobalghrúpaí chósta maidir leis an acmhainn cósta a chaomhnú agus a fheabhsú”.

Dúirt an tAire, mar fhocal scoir, “Ba chóir go mbeadh ár bhfaighteoirí uilig thar a bheith bródúil as a gcuid iarrachtaí na dámhachtainí seo a bhaint amach”.

CRÍOCH

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

Back