Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fáiltíonn na hAirí Creed agus Murphy roimh sprioc thábhachtach san idirbheartaíocht leis an AE ar Chlár Gníomhaíochta leasaithe um Níotráití

Foilsithe an Luain, 04 Noll 2017
ministers_eoghan_murphy_and_michael_creed_1.jpg

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., agus an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D.,go bhfuil sprioc thábhachtach bainte amach inniu (4 Nollaig) in idirbheartaíocht na hÉireann leis an gComhaontas Eorpach ar Chlár Gníomhaíochta leasaithe um Níotráití (CGN). Thóg an t-athbhreithniú ar ár tríú CGN agus an teagmháil leis an gCoimisiún Eorpach an bhliain 2017 ar fad agus bhí dhá chéim comhairliúcháin san áireamh.  Mar thoradh ar seo, tá pacáiste de bheartais curtha le chéile a fheabhsaíonn conas a déileáiltear le tionchair talmhaíochta ar uisce ionas vóta dearfach i gCoiste Bainistíochta um Níotráití an AE a cheadú inniu sa Bhruiséal ar iarratas na nÉireann an maolú faoin Treoir um Níotráití a hathnuachan.

Tá sé i gceist go dtosóidh an 4ú CGN in Eanáir 2018 agus go rithfidh sé go dtí deireadh 2021, maraon leis an maolú athnuaite. Tá sé i gceist ag an Aire Murphy a lámh a chur le rialacháin roimh dheireadh na bliana chun éifeacht fhoirmiúil a thabhairt don mhaolú.

Dúirt an tAire Murphy “Leis an cinneadh seo, aithníonn Baillstáit eile an AE  go bhfuil tiomantas tomhaiste á léiriú ag Éire do fheabhsúcháin leanúnach sa cháilíocht uisce chomh maith le  forbairt a dhéanamh ar an earnáil thalmhaíochta. Cuireann an Clár nua seo béim faoi leith ar conas na bealaigh truaillithe a bhriseadh ionas cosc a chur le rith chun srutha ó fhoinsí talmhaíochta le tionchar ar an timpeallacht uisce”.

Cuireann an CGN nua béim freisin ar aistriú eolais chun cinntiú go dtuigeann feirmeoirí go maith conas na huiscí nádúrtha atá ar nó taobh le a gcuid talúna a chosaint. Tá sé seo de réir an cur chuige sa dara Phlean Bainistíochta Abhantraí náisúnta (a rithfidh go deireadh 2021) a fhoilseofar san earrach i 2018  agus a dhíreoidh isteach ar réimse an-tábhachtach de ghníomhartha, athruithe iompraíochta fadthéarmacha maidir leis an timpeallacht uisce a chosaint san áireamh.

Cuirfidh an vóta seo ar chumas na hearnála dianfheirmeoireachta feidhmiú ag ráta stocála níos airde ná mar atá leagtha síos sa Treoir, faoi réir cloí le rialacha níos géire atá le cur i bhfeidhm ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Chuir an tAire Creed fáilte roimh athnuachan an mhaolaithe le haghaidh tréimhse ceithre bliana eile toisc go “ligeann sé anois d’fheirmeoirí pleanáil a dhéanamh le cinnteacht sa mheántéarma. Tacaíonn sé freisin le tuiscint láidir an Rialtais gur féidir tuilleadh luach a shaothrú ón earnáil agraibhia chomh maith le cáilíocht uisce, gné fíorthábhactach  de thalmhaíocht inbhuanaithe na hÉireann, a chosaint”.

CRÍOCH

Catagóra 
Fo-Ábhar