Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Eoghan Murphy síneadh don tréimhse leathadh leasacháin

Foilsithe an Luain, 13 Lún 2018
Minister Eoghan Murphy

D’fhógair Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go mbeidh cead ag feirmeoirí, ar bhonn eisceachtúla, leasachán ceimiceach agus sciodar a leathadh ar feadh coicíse níos faide ná mar atá leagtha síos i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Deachleachtas Talmhaíochta ar mhaithe le Cosaint ar Uiscí) 2017 (IR Uimh 605 de 2017).

Tá an cinneadh seo glactha aige tar éis comhairliúcháin a dhéanamh le Michael Creed TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus tar éis na haimsire neamhchoitianta le linn an earraigh agus an tsamhraidh i mbliana a chur san áireamh. Tá an tsolúbthacht seo lorgaithe ag réimse leathan de shaineolaithe talmhaíochta agus d’eagraíochtaí feirmeoireachta toisc go n-éascóidh sé, ag brath ar aimsir chuiditheach, tréimhse breise d’fhás bríomhar féir san fhómhar a d’fhéadfadh na dúshláin fodair atá roimh fheirmeoirí anois a mhaolú.

Is dóigh leis an Aire Murphy go gcuideoidh scéal luath maidir le síneadh le feirmeoirí pleanáil don todhchaí agus dearbhaíonn sé go mbrúfar siar an tréimhse dúnta do leathadh leasacháin ceimiceach ó 15 Meán Fómhair go dtí 30 Meán Fómhair agus ní thosnóidh an tréimhse dúnta do sciodar go dtí 31 Deireadh Fómhair in ionad an ghnáth 15 Deireadh Fómhair.

Threisigh an tAire nach bhfuil i gceist leis an bhfógra seo ach síneadh ama amháin. Brathann gach aon leathadh ar na coinníollacha talúna agus aimsire a bheith oiriúnach mar atá leagtha amach sna Rialacháin um Níotráití agus is gné lárnach de dhea-fheidhmiúcháin na Rialacháin í cosc a dhéanamh ar aon rith chun srutha ó fhoinsí talmhaíochta. Ní féidir aoileach beostoic nó aon leasacháin a leathadh ar an talamh má bhíonn, mar shampla, an talamh báite, faoi uisce nó i mbaol bheith faoi uisce, reoite nó má tá báisteach trom geallta laistigh de 48 uair a chloig. Tá criosanna maolánacha sonraithe do dhobharlaigh éagsúla agus ní féidir leasacháin a leathadh laistigh de na criosanna seo. Do thréimhse an tsínidh moltar d’fheirmeoirí cloí le criosanna maolánacha níos leithne. Ina theannta sin, maireann an toirmeasc iomlán ar leathadh ar talamh le linn mí na Samhna agus mí na Nollag.

CRÍOCH

Catagóra 
Fo-Ábhar