Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tá síneadh ama ar an chomhairliúcháin phoiblí ar na Saincheisteanna Móra Bainistíochta Uisce in Éirinn

Foilsithe an Máirt, 23 Mei 2020
Dept Housing logo

Tá síneadh ama don chomhairliúchán poiblí ar na Saincheisteanna Móra Bainistíochta Uisce d’Éirinn ar gá dul i ngleic le sa chéad Phlean Bainistíochta Abhantraí eile. Mairfidh an comhairliúchán leathnaithe anois go dtí a cúig a chlog Dé hAoine, 7 Lúnasa 2020.

Mar gheall ar Covid-19, agus na srianta a bhí ar dhaoine le linn na tréimhse comhairliúcháin, tá síneadh ama sé seachtaine a thabhairt don chomhairliúchán poiblí chun níos mó ama a cheadú d’aighneachtaí ó gach páirtí leasmhar.

Is é Dé hAoine 7 Lúnasa 2020 an dáta deiridh le haghaidh freagraí, agus tá cóipeanna den doiciméad comhairliúcháin ar fáil le híoslódáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.housing.gov.ie.

Más mian leat an suirbhé seo a chomhlánú i nGaeilge, is féidir teimpléad freagartha comhairliúcháin a íoslódáil.  Ba cheart teimpléid chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost chuig: rbmp@housing.gov.ie

Mar rogha air sin, is féidir freagairtí a dhéanamh i scríbhinn chuig:

Comhairliúchán SMBU
An tAonad Comhairleach Uisce
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Catagóra