Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An tAire O'Brien chun cruinniú a thionól le hUisce Éireann

Foilsithe an Céadaoin, 08 Iúil 2020
Minister Darragh O'Brien

Tionólfaidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O'Brien, cruinniú le bainistíocht Uisce Éireann an tseachtain seo chugainn chun tuarascáil na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil a foilsíodh le déanaí a phlé.

Dúirt an tAire O'Brien, “I mo chéad seachtain oifige bhuail mé le hoifigigh na Roinne ar an gclár oibre seo. Tuigim na dúshláin atá roimh an bhfóntas agus aithním an obair chrua atá á dhéanamh acu chun dul i ngleic leo.

“Is tosaíocht don Rialtas é soláthar uisce sábháilte óil a chinntiú agus léiríonn an tuarascáil go bhfuil ár soláthar uisce sábháilte. Comhlíonann níos mó ná 99% de na samplaí uisce teorainneacha sábháilteachta, agus tháinig laghdú breise ar líon na soláthairtí ar liosta gníomhaíochta feabhais an EPA.

“Admhaím na rioscaí agus na dúshláin atá fós ann agus dúirt Uisce Éireann “go bhfuil i bhfad níos mó le déanamh fós”.

“Leagtar amach sa Chlár Rialtais tiomantais shoiléire uaillmhianacha lena chinntiú go gcuirfidh Uisce Éireann dlús le réiteach na scéimeanna ar Liosta Gníomhaíochta Feabhais an EPA; baintear an píopa luaidhe sin as soláthairtí uisce, go n-íoslaghdaítear foirmiú tríhalaimeatán (THManna), agus go gcomhtháthaíonn Uisce Éireann cur chuige an Phlean Sábháilteachta Uisce Óil d’fhonn ár soláthairtí uisce a chosaint go hiomlán agus infheistíocht a threorú chuig réimsí tosaíochta.

“Beidh mé ag bualadh le bainistíocht Uisce Éireann an tseachtain seo chugainn chun seachadadh na gcuspóirí sin a phlé,” a dúirt sé. 

Catagóra 
Fo-Ábhar