Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Deontas um Chaomhnú Uisce

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 3 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Thug an Rialtas an Deontas Caomhnaithe Uisce isteach in 2015 leis an aidhm go gcuirfear caomhnú uisce chun cinn chomh maith le úsáid neamhdhíobhálach don chomhshaol as seirbhísí uisce sa bhaile.

Tá deireadh anois leis an tréimhse lena nglacfar le hiarratais ar Dheontais Chaomhnaithe Uisce 2015. Tá sé ró dhéanach iarratas a dhéanamh ar dheontas 2015. 

Toisc gur cuireadh táillí uisce teaghlaigh ar fionraí in 2016, tá an Deontas Caomhnaithe Uisce curtha ar fionraí i mbliana freisin. Ní bheidh an deontas ar fáil in 2016.

Baineann tábhacht chriticiúil le caomhnú an uisce sa bhaile le foinsí uisce náisiúnta a chosaint agus le húsáid éifeachtúil a bhaint as ár n-acmhainní uisce. Tá bileog do theaghlaigh maidir le bealaí  beagchostais le huisce a chaomhnú agus le seirbhísí uisce a úsáid ar bhealach neamhdhíobhálach don chomhshaol táirgthe ag an Roinn.

Deontas Caomhnaithe Uisce 2015

Riar an Roinn Cosanta Sóisialta (RCS) an deontas thar ceann na roinne seo in 2015. Bíonn sonraí chustaiméirí Uisce Éireann, a aistrítear chuig an RCS chun críocha an deontais, á gcosaint go sábháilte agus ní úsáideann an RCS na sonraí sin chun críoch ar bith eile.

Síníodh meabhrán comhaontaithe (i mBéarla amháin) maidir le sonraí a chosaint idir an roinn, an RCS agus Uisce Éireann i mí Mheitheamh 2015.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar