Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Fóram Uisce Poiblí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

In 2015, bhunaigh an Rialtas fóram uisce poiblí do chustaiméirí Uisce Éireann agus do pháirtithe leasmhara eile chun obair Uisce Éireann agus an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh (CRF), rialálaí Uisce Éireann, a phlé, díospóireacht a dhéanamh ina leith agus a anailísiú.

Is é Dr Tom Collins cathaoirleach an fhóraim. Tá 32 ball air, atá comhdhéanta de 20 custaiméirí teaghlaigh agus ionadaí amháin ó gach ceann de na grúpaí seo a leanas:

 • Tomhaltóirí
 • daoine a sholáthraíonn nó a shealbhaíonn tithíocht shóisialta
 • daoine ar úinéirí nó sealbhóirí tithíochta príobháidí ar cíos iad
 • an Colún Pobail agus Deonach
 • daoine le míchumas
 • eagraíochtaí comhshaoil
 • tionscal
 • gnóthaí talmhaíochta agus tuaithe
 • turasóireacht agus áineas
 • an earnáil oideachais
 • gluaiseacht na gceardchumann
 • an earnáil ghrúpscéimeanna

Is é CRF a riarann an Fóram Uisce Poiblí. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a aimsiú ar shuíomh idirlín an CRF (i Béarla amháin).

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar