Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rialáil ar Uisce Éireann

Rialáil ar chúrsaí eacnamaíochta

Is é an Coimisiún um Rialáil Fuinneamh a dhéanann rialáil ar chúrsaí eacnamaíochta a bhaineann le Uisce Éireann. Ciallaíonn sé seo go ndéanann an CRF:

  • cinntí maidir le buiséid agus leibhéal infheistíochta a dhéanann Uisce Éireann
  • cinntí maidir le leibhéal na dtáillí uisce do chustaiméirí teaghlaigh agus neamh-theaghlaigh
  • scrúdú ar dhíospóidí idir Uisce Éireann agus a chuid custaiméirí

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a aimsiú ar shuíomh idirlín an CRF (i mbéarla amháin)

Rialáil ar chúrsaí comhshaoil

Bíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann le huisce agus cáilíocht uisce a rialáil ó thaobh cúrsaí comhshaoil. I ndáil le Uisce Éireann, déanann an Ghníomhaireacht rialáil:

  • ar cháilíocht an uisce óil
  • ar chóireáil séarachais a dhéanann Uisce Éireann agus ar ábhair a sceitear isteach i ndobharlaigh

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a aimsiú ar shuíomh idirlín na GCC (i mbéarla amháin).