Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Soiléiriú ar Fheidhmiú an Chórais Phleanála i rith Éigeandáil Reatha COVID-19

Cuirtear soiléiriú ar fáil sna cáipéisí seo a leanas, arb i mBéarla a bhformhór, ar fheidhmiú an chórais phleanála i rith éigeandáil reatha COVID-19:-

Ciorcláin

Foilseacháin

Section 28: Guidelines for Planning Authorities  Enforcement of certain planning conditions during the Coronavirus (COVID-19) outbreak

Nuashonrú ar na nósanna imeachta iarratas pleanála agus urthrá mar fhreagairt do COVID-19 – Nuashonraithe an 8 Bealtaine

Tá leasuithe déanta ar an foilseachán seo (23 Bealtaine 2020) agus cuirfear ar fáil é a luaithe agus is feidir.​

Ceisteanna Coitianta - Orduithe a Fhadú arna ndéanamh den chéad uair an 29 Márta 2020 faoi Alt 251A den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), an 8 Bealtaine 2020

Reachtaíocht

Achtanna

Ionstraimí Reachtúla

Preasreisiúintí

Category