Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Athrú úsáide ó Bhialann go Bialann Beir Leat - Éigeandáil COVID-19

Faisnéis maidir leis na Rialacháin chun díolúintí a sholáthar do bhialanna chun seirbhís a sholáthar a chumasóidh díolachán sealadach bia le hithe ar bhonn seacháitribh (i.e. beir leat/ seachadadh), bialanna nach raibh seirbhís den sórt seo á soláthar acu roimhe seo, i rith tréimhse shonraithe.

Foilseachán

Reachtaíocht

Preaseisiúint

Category