Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seolann an tAire O’Brien an Scéim Deontais um Bloic Choincréite Lochtacha go hoifigiúil do Dhún na nGall agus Maigh Eo

Published on Thursday, 06 Aug 2020
Dept Housing logo

Bhí an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, i mBun Cranncha inniu (6 Lúnasa 2020) chun an Scéim Deontais um Bloic Choincréite Lochtacha nua a lainseáil go hoifigiúil. Cuideoidh an scéim le húinéirí tí a bhfuil tionchar ag Míoca agus Pirít ar a n-áirtribh i gContaetha  Dhún na nGall agus Mhaigh Eo.

Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt an tAire O’Brien “Tá áthas orm go bhfuil an scéim nua seo ar bun agus go bhfuilimid ag cúr tús leis an bpróiseas chun cuidiú leis an iliomad teaghlach a ndeachaigh fadhb na mbloic choincréite lochtacha i bhfeidhm orthu. Tuigim gur aistear fada deacair a bhí anseo agus is dúshlán mór é an tsaincheist seo a shárú. Creidim go gcomhlíonfaidh an méid a chur an Rialtas i bhfeidhm an dúshlán sin agus go réiteoidh sé go deo é.”

Chuir an Rialtas €20 milliún ar fáil don scéim i 2020, agus is iad Comhairlí Contae Dhún na nGall agus Mhaigh Eo a riarfaidh í. Tá sonraí na scéime ar fáil ar a láithreáin ghréasáin faoi seach. Chuaigh an scéim beo sa dá cheantair údaráis áitiúil ag deireadh mhí an Mheithimh.

Cuireann an scéim cúig rogha leasúcháin ar fáil, agus tá teorainneacha deontais ar leithligh i bhfeidhm maidir le gach rogha idir €247,500 chun an t-áitreabh a scartáil agus a atógáil go hiomlán, go €49,500 chun duille seachtrach na mballaí lena mbaineann a scartáil agus a atógáil. Tá an maoiniú faoi réir na dteorainneacha nó 90% de na hoibreacha incháilithe, cíbe acu is lú.

Ghabh an tAire buíochas le gach duine a raibh baint acu leis an scéim seo a chur ar bun, baill an Phainéil Saineolaithe, Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, Innealtóirí Éireann, úinéirí tí aonair agus a gCumainn Úinéirí Tí, Oifigigh Údaráis Áitúil, agus Oifigigh i Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais éagsúla.

Lean an tAire O’Brien ar aghaidh, “Rachaidh an scéim seo chun leasa úinéirí tí atá thíos le bloic choincréite lochtacha, agus impím orthu a n-iarratais a chur isteach chomh luath agus is féidir. Tá sé tábhachtach go bhfaighimid réiteach ar an sainchéist seo faoi dheireadh thiar,” a dúirt sé.

 

Category 
Sub topic