Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Grúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta tagtha le chéile den chéad uair

Published on Thursday, 03 Sep 2020
Minister Darragh O'Brien

D’fháiltigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, roimh an gcéad chruinniú de Ghrúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta.

Tuairisceoidh an grúpa, a mbeidh sé de dhualgas air straitéis chomhtháite iomlán um athrú cósta an Rialtais a fhorbairt, don Rialtas laistigh de shé mhí le torthaí agus moltaí tosaigh.

Ag labhairt dó tar éis a gcéad chruinnithe, dúirt an tAire O'Brien, “Tagaim ó dháilcheantar a ndeachaigh creimeadh cósta i bhfeidhm go mór air, agus atá ag dul i bhfeidhm air i gcónaí. Tuigim na dúshláin mhóra a bhaineann leis seo agus tábhacht na hoibre atá le déanamh ag an ngrúpa seo.

“Scrúdóidh an grúpa an bealach is fearr is féidir le hÉirinn ár gcósta a bhainistiú agus na rioscaí a eascraíonn ó leibhéil na mara ag ardú agus ó eachtraí farraige fíor-neamhghnácha níos minice a mhaolú. Oibreoimid go dlúth leis an OPW a rinne obair ina leith seo roimhe seo.

“Dóibh siúd atá ina gcónaí i bpobail chósta, mar shampla Port Reachrann i dTuaisceart Co. Bhaile Átha Cliath, tá tionchar as cuimse ag creimeadh cósta cheana féin. Meastar go bhféadfadh creimeadh cósta tionchar a imirt ar suas le 2 mhilliún duine a bhfuil cónaí orthu laistigh de 5km den chósta, ar na cathracha móra go léir, agus ar chuid mhór de thionscal agus bhonneagar agus fóntais na tíre, lena n-áirítear iompar, leictreachas agus soláthairtí uisce faoi 2050.

“Ní féidir beag is fiú a dhéanamh d’obair an ghrúpa seo agus is é sin an fáth go bhfuil ionadaíocht ag roinnt Ranna ar an ngrúpa seo. Táim ag tnúth le bheith ag obair go dlúth leo agus ár moltaí a thuairisciú don Rialtas,” a dúirt sé.

Category 
Sub topic