Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Suirbhé ar Inrochtaineacht Foilseachán agus Foirgneamh na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Tá suirbhé inrochtaineachta foilsithe ag an roinn a dhíríonn ar ár n-inrochtaineacht d’úsáideoirí seirbhíse. Lorgaítear tuairimí na bhfreagróirí maidir leis na nithe seo a leanas:

  • inrochtaineacht ár suímh ghréasáin
  • ár bhfoilseacháin dhigiteacha
  • cainéil meán sóisialta
  • ár bhfoirgnimh.

Is é aidhm an tsuirbhé seo foghlaim conas is féidir linn inrochtaineacht amhairc ár gcuid foirgneamh agus foilseachán a fheabhsú do gach úsáideoir seirbhíse.

Tá an suirbhé mar chuid dár gcumarsáid maidir le saincheisteanna.

Molaimid duit an suirbhé a chomhlánú, agus iarraimid ort an suirbhé a roinnt le daoine eile.

Teacht ar an Suirbhé

Is féidir an suirbhé a rochtain anseo (i mBéarla amháin).

Beidh an suirbhé á reáchtáil go dtí an 16 Deireadh Fómhair 2020.

Category