Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Toghranna Mhainistir Eimhín agus Chill Daingin san áireamh anois i gCriosanna Brú Cíosa

Published on Tuesday, 29 Sep 2020
Dept Housing logo

Tá limistéar riaracháin iomlán Chomhairle Contae Chill Dara ainmnithe anois mar Chrios Brú Cíosa (RPZ)

D’fháiltigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, roimh chuimsiú Mhainistir Eimhín agus Chill Daingin mar Chriosanna Brú Cíosa.

Tagann sé seo tar éis fhoilsiú Tuarascáil Innéacs Cíosa an Bhoird Tionóntachtaí Cónaithe (RTB) do R2 2020 (a foilsíodh inniu an 29 Meán Fómhair 2020) arna táirgeadh i gcomhar leis an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus a chiallaíonn go bhfuil limistéar riaracháin iomlán Chomhairle Contae Chill Dara ainmnithe mar RPZ anois.

Dúirt an tAire:

"Ag teacht leis an tuarascáil ar chrios cíosa a fuarthas ón RTB, tá ordú Aireachta sínithe agam anois chun limistéar riaracháin iomlán Chomhairle Contae Chill Dara a ainmniú mar RPZ. Tar éis an ainmniúcháin seo, tá thart ar 73.7% de na tionóntachtaí i RPZanna anois.

Category 
Sub topic