Pleanáil Mara agus Imeall Trá

Is muid atá freagrach as úsáid imeall na trá a rialú, rud a dhéanaimid trí chóras léasaithe agus ceadúnaithe. Déanaimid iarratais ar thoiliú a riar de réir an Achta Imeall Trágha 1933 i gcás forbraíochtaí a bhfuil freagracht reachtúil ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ina leith.

Deán Teagmháil Linn

Deán Teagmháil Linn

Have a Question ?

An Bhfuil Ceist Agat ?

Useful Websites

Suímh Idirlín Úsáideacha