Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn Hogan trí ceapachán don Bhord um Thionóntachta Cónaithe Príobháideacha

Published on Friday, 04 Oct 2013

Fógraíonn Hogan trí ceapachán don Bhord um Thionóntachta Cónaithe Príobháideacha

04/10/13

D’fhógair Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaol, Pobal agus Rialtais Áitiúil, inniu (4/10/2013) go bhfuil trí ceapachán déanta aige chuig an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha.

Is comhlacht reachtúil é an Bord a bunaíodh sa bhliain 2004 faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe. Is iad phríomhfheidhmeanna an Bhoird ná:
• achrainn a réiteach idir tionóntaí agus tiarnaí talún
• tionóntachtaí san earnáil tionóntachtaí príobháideacha ar cíos a chlárú
• comhairle a thabhairt don Aire i dtaca le polasaí a bhaineann leis an earnáil tionóntachtaí príobháideacha ar cíos

Tá an tUasal Noel Conroy, iar-Choimisinéir an Gharda Síochána, Kathleen McKillion, Uasal, Ceannasaí Forbraíochta leis an gComhairle um Thithíocht Shóisialta agus an tUasal Garrett Robinson, abhcóide, ceaptha chuig an mBord ar feadh tréimhse a mhairfidh chuig 31 Nollaig 2017.

Tugann é seo ballraíocht an Bhoird chuig beirt duine déag. Tá sonraí ballraíochta an Bhoird iomlán leis seo.

Críoch

Ceisteanna na meán:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: (01) 888 2638  (díreach)
(01) 888 2000
R-Phost: press-office@environ.ie
Suíomh gréasáin: www.environ.ie

Ballraíocht Boird, Deireadh Fómhair 2013

Ainm

Dáta ceaptha

Cúlra

Catriona Walsh, Cathaoirleach

16/04/2013

Dlíodóir

Joe Meehan

01/12/2010

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Tim Ryan

17/02/2012

Sainchomhairleoir Caidrimh Poiblí

Tricia Sheehy Skeffington

17/02/2012

Abhcóide

Ms. Paula O’Reilly

23/03/2012

An Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil

Mr. John Fitzgerald

01/04/2013

Gairmí réadmhaoine

Mr. Paul Flood

01/04/2013

Bainisteoir Eastát, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Mr. Noel Merrick

01/04/2013

Gairmí réadmhaoine

Ms. Rhonda Donaghey

16/04/2013

Feidhmeannach ceardchumainn

Mr. Noel Conroy

2/10/2013

Iar-Choimisinéir an Gharda Síochána 2003-2007

Mr Gareth Robinson

2/10/2013

Abhcóide

Ms. Kathleen McKillion

2/10/2013

Ceannasaí Forbraíochta leis an gComhairle um Thithíocht Shóisialta

Back