Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Toghcháin Pharlaimint na hEorpa 2014

Published on Monday, 07 Apr 2014

Toghcháin Pharlaimint na hEorpa 2014

07/04/14

Tá ordú déanta ag an Uasal Phil Hogan, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Déardaoin seo caite (3 Aibreán 2014) ag ceapadh Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014 mar lá na vótaíochta i dToghcháin Pharlaimint na hEorpa agus na huaireanta 7.00 a.m. go 10.00 p.m. mar uaireanta na vótaíochta.

Tionólfar toghcháin Pharlaimint na hEorpa i gcomhar leis na toghcháin áitiúla, dár rinneadh ordú maidir le lá na vótaíochta an 19ú Márta 2014.

Tá Ríona Ní Fhlanghaile, Príomhoifigeach sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ceaptha ag an Aire ina príomhcheann comhairimh ar thoghchán na hEorpa.

Ainmniúcháin Iarrthóirí:
Tabharfaidh na cinn chomhairimh do na trí thoghlach Eorpacha fógra poiblí sna laethanta amach romhainn faoi na sprioc-amanna maidir le hainmniúcháin a fháil agus faoi cheanglais a bhaineann le hiarratas. Ba chóir d’iarrthóirí ionchasacha a thabhairt ar aird go bhfuil de rún ag an Rialtas deireadh a chur leis an gcosc atá ar dhaoine breithnithe ina bhféimhigh neamhscaoilte a bheith ina n-iarrthóirí.  Maidir leis sin, chinn an Rialtas an tseachtain seo reachtaíocht a thabhairt chun cinn, lena meas ag an Oireachtas, chun an fhoráil dlí nach mbeidh “aon duine gnó-bhriste a bheidh fé bhreith chúirte ceartúdaráis sa Stát” incháilithe lena t(h)oghadh in Éirinn chuig Parlaimint na hEorpa, a aisghairm.

Clárú Lucht Vótála:
Tá gach duine ar saoránach de chuid na hÉireann nó de Bhallstát eile an AE, agus atá san áireamh ar chlár na dtoghthóirí sa toghlach, i dteideal vóta a chaitheamh i dToghcháin Pharlaimint na hEorpa. Tá triail fós ag daoine atá incháilithe le vóta a chaitheamh ach nach bhfuil cláraithe mar thoghthóirí iarratas a dhéanamh iad ar chur ar an bhforlíonadh le clár na dtoghthóirí atá le foilsiú roimh lá na vótaíochta le go mbeidh siad ábalta vóta a chaitheamh an 23ú Bealtaine. Le bheith incháilithe, ní mór do dhuine a bheith ina Shaoránach de chuid na hÉireann nó an AE, a bheith 18 bliana d’aois lá na vótaíochta nó roimhe sin agus gnáthchónaí a bheith air/uirthi sa toghlach.

Chun dul ar an bhforlíonadh leis an gclár, comhlánann duine an fhoirm iarratais ábhartha (RFA2), ar féidir í a íoslódáil ó www.checktheregister.ie nó is féidir í a fháil ó Chomhairlí Contae nó Cathrach. Ní mór foirmeacha iarratais  a bheith faighte ag an údaras clárúcháin don limistéar ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 6ú Bealtaine 2014. Dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ar an bhforlíonadh le liosta na bpostvótálaithe nó ar liosta na vótálaithe speisialta, ní mór  foirmeacha iarratais a bheith faighte ag an údarás clárúcháin tráth nach déanaí ná Dé Sathairn, an 26ú Aibreán 2014. 

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

 

Back

Category 
Topic