Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an tAire Hogan go mbeidh Toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla ar siúl Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014

Published on Wednesday, 22 Jan 2014

Fógraíonn an tAire Hogan go mbeidh Toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla ar siúl
Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014

22/01/14

 
D’fhógair an tUasal Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (22 Eanáir 2014) gur chomhaontaigh an Rialtas go mbeidh Toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla ar siúl Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014.
Tá gach duine atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn i dteideal a bheith cláraithe mar thoghthóir rialtais áitiúil don toghlimistéar áitiúil ina bhfuil cónaí orthu de ghnáth – níl saoránacht riachtanach chun vóta a chaitheamh sna toghcháin áitiúla.   Tá gach duine atá ina saoránach de chuid na hÉireann nó a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát agus a bhfuil 18 mbliana d’aois slán aige nó aici agus nach bhfuil faoi réir aon dícháiliú incháilithe le toghadh chuig údarás áitiúil.  Toghfar 949 ball de 31 údarás áitiúil i 137 toghlimistéar áitiúil sna toghcháin áitiúla. 

Tá gach saoránach de chuid na hÉireann nó an AE a bhfuil cónaí orthu in Éireann atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn i dteideal a bheith cláraithe le vóta a chaitheamh ag i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa in Éirinn.  Féadfaidh gach saoránach de chuid na hÉireann agus AE eile a bhfuil cónaí orthu in Éirinn a bhfuil 21 bliana d’aois slán aige nó aici agus nach bhfuil faoi réir aon dícháiliú seasamh i dtoghchán in aon toghcheantar Eorpach sa Stát.   Toghfar 11 Feisire Eorpach sa Stát ag toghcháin Pharlaimint na hEorpa mí na Bealtaine seo chugainn.   Tá na trí toghcheantar beartaithe ina dtoghfar Feisirí Eorpacha sonraithe sa Bhille um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú) 2013 atá sceidealta le díospóireacht a dhéanamh ina leith san Oireachtas an mhí seo. 

Tá thart ar 3.25 milliún toghthóir rialtais áitiúil agus Eorpach ar an gclár reatha.  Foilseofar clár nua toghthóirí, a bheidh i bhfeidhm ag na toghcháin, an 1 Feabhra 2014 agus rachaidh sé i bhfeidhm an 15 Feabhra 2014. 
Agus dáta na dtoghchán á fhógairt aige, thug an tAire spreagadh do dhaoine atá incháilithe chun vóta a chaitheamh ach a chaill an deis dul ar an gclár nua nuair a bhí sé á ullmhú chun iarratas a dhéanamh le bheith san fhorlíonadh don chlár toghthóirí chomh luath agus is féidir.  Ní mór go mbeadh foirmeacha iarratais faighte ag an údarás clárúcháin don limistéar ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir tráth nach déanaí na 6 Bealtaine 2014. Dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ar an bhforlíonadh ar liosta na bpostvótálaithe nó ar liosta na vótálaithe speisialta, ní mór go mbeadh foirmeacha iarratais faighte ag an údarás clárúcháin tráth nach déanaí ná 26 Aibreán 2014.
Déanfaidh an tAire na hOrduithe foirmiúla i ndáil leis na toghcháin Eorpacha agus áitiúla in am trátha, ag socrú dáta agus amanna na bpobalbhreitheanna. 

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

 

Back

Category 
Topic 
Sub topic