Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Na Toghcháin Eorpacha Agus na Toghcháin Áitiúla Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014

Published on Friday, 11 Apr 2014

Na Toghcháin Eorpacha Agus na Toghcháin Áitiúla
Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014

11/04/14

Uaireanta Oscailte na Stáisiún Vótaíochta
7.00 a.m. – 10.00 p.m.

An bhfuil d’ainm ar Chlár na dToghthóirí?
Is féidir leat seiceáil a dhéanamh in oifigí do Chomhairle Cathrach/Contae nó ar líne ag www.checktheregister.ie
Mura bhfuil d’ainm ann, tá am fágtha fós chun é a chur isteach san Fhorlíonadh le go mbeidh tú in ann vóta a chaitheamh sna toghcháin.

Beidh na toghcháin Eorpacha agus na toghcháin áitiúla ann Dé hAoine, an 23 Bealtaine 2014.
Ní féidir leat vóta a chaitheamh más rud é nach bhfuil d’ainm ar Chlár na dToghthóirí. Ar sheiceáil tú an clár le déanaí? Chun d’ainm a chur isteach san fhorlíonadh a ghabhann leis an gclár, ní mór duit a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar an lá vótaíochta agus ní mór gnáthchónaí a bheith ort ag an seoladh ar mian leat é a chlárú. Má tá d’ainm ar an gclár agus má d’athraigh tú d'áit chónaithe le déanaí, is féidir leat iarratas a dhéanamh chun d’ainm agus do sheoladh nua a chur isteach san fhorlíonadh.

Is mar a leanas na rialacha a ghabhann leis an gceart chun vótáil:
Saoránaigh Éireannacha, Saoránaigh Bhriotanacha agus Saoránaigh Eile den AE: is féidir leo vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha agus sna toghcháin áitiúla.
Daoine nach Saoránaigh den AE iad: is féidir leo vóta a chaitheamh sna toghcháin áitiúla.
Tá foirmeacha iarratais don fhorlíonadh ar fáil ó do Chomhairle Cathrach nó Contae agus ar líne ag www.checktheregister.ie. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag do Chomhairle Cathrach nó Contae faoi Dé Máirt, an 6 Bealtaine 2014.

Ní mór an t-iarratas sin a shíniú i láthair comhalta den Gharda Síochána i Stáisiún an Gharda Síochána sa cheantar ina bhfuil cónaí ort nó, má shuíonn tú i scríbhinn nach féidir leat déanamh amhlaidh, is féidir leat é a shíniú i láthair oifigigh de chuid do Chomhairle Cathrach nó Contae. I gceachtar cás, d’fhéadfadh sé go mbeidh ort cárta aitheantais ar a bhfuil grianghraf nó cárta aitheantais de chineál eile a thabhairt ar aird agus is ceart duit cárta aitheantais a bheith agat nuair atá an fhoirm á síniú.

Más rud é nach bhfuil ceachtar rogha indéanta mar gheall ar thinneas fisiciúil nó ar mhíchumas fisiciúil, ní mór deimhniú dochtúra a chur ag gabháil leis an bhfoirm iarratais.

I gcásanna áirithe, ní mór do shaoránaigh den AE, seachas saoránaigh Éireannacha nó saoránaigh Bhriotanacha, dearbhú reachtúil ar leithligh EP1 (atá ar fáil ó d’Oifig Chomhairle Cathrach nó Contae nó ar líne ag www.checktheregister.ie) a chomhlánú le gur féidir leo vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha.

An Forlíonadh a ghabhann le Liostaí na bPostvótálaithe agus na Vótálaithe Speisialta.

Má tá tú cáilithe chun vótáil a dhéanamh leis an bpost, nó mura bhfuil tú in ann vótáil a dhéanamh i bpearsa mar gheall ar thinneas fisiciúil nó ar mhíchumas fisiciúil, agus cónaí ort in ospidéal, i dteach altranais nó in institiúid den tsamhail chéanna, agus más rud é nach bhfuil tú ar Liosta na bPostvótálaithe nó Liosta na Vótálaithe Speisialta, is féidir leat iarratas a dhéanamh chun d’ainm a chur san áireamh san fhorlíonadh a ghabhann leis na liostaí sin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó do Chomhairle Cathrach nó Contae. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag do Chomhairle Cathrach nó Contae faoi Dé Sathairn, an 26 Aibreán 2014.

Back

Category 
Topic 
Sub topic