Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Coimisiún Reifrinn ar an mBille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a chur le Seanad Éireann 2013) Bunaithe ag an Aire Hogan

Published on Friday, 07 Jun 2013

Coimisiún Reifrinn ar an mBille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a chur le Seanad Éireann 2013) Bunaithe ag an Aire Hogan

07/06/13

Tá sé fógartha ag an Uasal Phil Hogan, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (6 Mí Meitheamh 2013) go bhfuil ordú déanta aige faoi Acht an Reifrinn 1998 ag bunú Coimisiún Reifrinn reachtúil neamhspleách chun críocha an reifrinn ar an mBille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a chur le Seanad Éireann 2013).
De réir Acht 1998, tá an Breitheamh Elizabeth Dunne Oinigh ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh ina Cathaoirleach ar an gCoimisiún. Déanann an tAcht foráil gurb iad na daoine seo a leanas a bheidh ina gcomhaltaí eile den Choimisiúin:

•        An tArd-Reachtaire Cuntas & Ciste (an tUasal Seamus McCarthy),
•        An tOmbudsman (Emily O’Reilly Uasal),
•        Cléireach Dháil Éireann (an tUasal Kieran Coughlan), agus
•        Cléireach an tSeanaid (Deirdre Lane, Uasal).

Is iad príomh-fheidhmeanna an Choimisiúin ráiteas a ullmhú ina mbeidh míniú ginearálta ar  ábhar an reifrinn, an ráiteas sin a fhoilsiú agus a scaipeadh ar na toghthóirí; feasacht ar an reifreann a ardú; agus na toghthóirí a spreagadh le vóta a chaitheamh.

Chomh maith leis sin, breithneoidh agus rialóidh an Coimisiún iarratais ó chomhlachtaí nó ó ghrúpaí lena ndearbhú ina gcomhlachtaí ceadaithe le gníomhairí a cheapadh ag an reifreann le bheith i láthair ag stáisiúin vótaíochta agus ag comhaireamh na vótaí. 

CRIOCH

Back

Category 
Topic 
Sub topic