Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Corrthoghchán an tSeanaid

Published on Friday, 02 Oct 2015

Corrthoghchán an tSeanaid

02/10/15

Tá sé fógartha ag an Uas. Alan Kelly, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil go ndearna sé Ordú ag tabhairt treorach maidir le corrthoghchán a reáchtáil chun an folúntas a fágadh sa Seanad nuair a chuaigh an Seanadóir Jimmy Harte ar scor a líonadh.

Toghadh an Seanadóir Harte ó Fho-Phainéal an Oireachtais den Phainéal Tionscail agus Tráchtála in Olltoghchán an tSeanaid in Aibreán 2011.

An 15 Deireadh Fomhair 2015 ag meán lae an lá deiridh a ghlacfar le hainmniúcháin don chorrthoghchán.  Suífidh Ceann Comhairimh an tSeanaid don rialú ar ainmniúcháin an 23 Deireadh Fomhair, 2015.  Eiseofar páipéir bhallóide an 30 Deireadh Fomhair, 2015 agus dúnfar vótaíocht ag 11 a.m. an 13 Samhain, 2015.

Is iad comhaltaí Dháil Éireann agus Seanad Éireann toghthóirí an chorrthoghcháin.

CRÍOCH

Back

Category 
Topic 
Sub topic