Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fáiltíonn an tAire Kelly foilsiú na Tuarascála EPA 2014 maidir le hUisce Óil

Published on Thursday, 15 Oct 2015

Fáiltíonn an tAire Kelly foilsiú na Tuarascála EPA 2014 maidir le hUisce Óil

15/10/15

Chuir an tUasal Alan Kelly T.D., an tAire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, fáilte inniu (15 Deireadh Fómhair 2015) roimh fhoilsiú tráthúil An Tuarascáil um Uisce Óil leis an nGníomhaireacht um Caomhnú Comhshaoil. Tugann an tuarascáil léargas ar chaighdeán an uisce óil in Éirinn le linn 2014 agus cuimsíonn sí soláthairtí uisce óil poiblí agus príobháideach araon.

B’í 2014 an chéad lánbhliain ina raibh Uisce Éireann freagrach as bainistiú agus feidhmiú na soláthairtí uisce óil poiblí. Déanann an tuarascáil cur síos ar na sonraí maidir leis an breis is 236,000 torthaí monatóireachta a dhein Uisce Éireann agus na húdaráis áitiúla i rith na bliana. Cuimsíonn an tuarascáil sonraí ar ghníomhaíochtaí fhorfheidhmithe na Gníomhaireachta i rith 2014.

Léiríonn an tuarascáil an caighdeán maith ginearálta atá ann i bhformhór na soláthairtí uisce poiblí in Éirinn. Sa bhliain 2014, chloígh breis is 99.4% de shamplaí uisce óil ó sholáthairtí poiblí leis na paraiméadair ceimiceacha agus micribhitheolaíochta atá leagtha síos sna Rialacháin um Uisce Óil.

Aithníonn tuarascáil an EPA na mórchéimeanna chun cinn atá déanta maidir le líon na ndaoine atá faoi fhógraí uisce fiuctha a laghdú. Bhí breis is 27,000 daoine buailte le fógraí fiuctha ag deireadh 2014 ach is ábhar dóchais é go bhfuil an líon atá buailte le nótaí fiuctha laghdaithe inniu go dtí 6,000.   Tarraingíonn an tuarascáil aird freisin áfach ar easnaimh i roinnt réimsí a bhaineann le caighdean uisce óil na hÉireann mar thoradh ar easpa infheistíochta stairiúil thar tréimhse fada  agus léiríonn sé an leibhéal infheistíochta agus oibre a bheidh de dhíth ar mhaithe le cinntiú go mbeidh uisce óil glan agus slántúil ag teaghlaigh, ag comhlachtaí, ag talmhaíocht agus ag an earnáil tionsclaíochta amach anseo.

Nuair a téitear i ngleic leis na dúshláin seo, de réir na tuarascála, ba chóir díriú isteach ar chumas Uisce Éireann sócmhainní a bhainistiú níos fearr agus infheistíocht chaipitil a mhéadú mar deis shuntasach soláthar seirbhíse a fheabhsú agus saincheisteanna stairiúla maidir le caighdeán uisce a réiteach.

“Tá sé riachtanach do thír nua-aoiseach soláthairtí uisce atá sábháilte agus iontaofa a sholáthar”, arsa an tAire, “agus tugann an tuarascáil seo measúnú tráthúil agus oibiachtúil ar an méid atá bainte amach agus ar na dúshláin atá romhainn”.

CRÍOCH

Back

Category 
Topic 
Sub topic