Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fáiltíonn Hogan & Coveney athnuachaint ar mhaolú na hÉireann faoin Treoir um Níotráití

Published on Wednesday, 05 Feb 2014

Fáiltíonn Hogan & Coveney athnuachaint ar mhaolú na hÉireann faoin Treoir um Níotráití

05/02/14

D’fhógair Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, agus Simon Coveney T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, inniu (5 Feabhra 2014) go bhfuil maolú faoin Treoir um Níotráití bainte amach ag Éire i ndiaidh vóta inniu ag cruinniú de Choiste Bainistíochta um Níotráití an AE sa Bhruiséal.

Shínigh an tAire Hogan na Rialacháin nua um Níotráití an tseachtain seo caite, rud a thugann éifeacht don 3ú Chlár Gníomhaíochta Náisiúnta um Níotráití, agus leanann an cinneadh seo ar an síniú sin. Leasófar an Chláir seo anois chun téarmaí an mhaolaithe a léiriú. Beidh sé ar chumas dianfheirmeoirí feidhmiú ag leibhéal stocála níos airde ná mar atá sonraithe sa Treoir mar thoradh ar an vóta seo, faoi réir rialacha níos doichte le cur i bhfeidhm ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Beidh an maolú i bhfeidhm go dtí deireadh 2017 nuair a chríochnaíonn an 3ú Chlár.

Dúirt an tAire Hogan “Is aitheantas an cinneadh seo ó bhallstáit an AE go bhfuil Éire tiomanta do chaighdeán uisce na hÉireann a fheabhsú go leanúnach agus do luach níos airde a chothú san earnáil agraibhia. Tá an dá chuspóir seo comhoiriúnach, rud atá léirithe ag ár gcur i gcrích rathúil ar na Rialacháin um Níotráití agus an maolú a théann leo le linn an chéad dá Chlár Gníomhaíochta”.

Dúirt an tAire Coveney, “Is deascéal an maolú nua seo d’fheirmeoirí na hÉireann mar ligfidh sé dóibh pleanáil a dhéanamh le cinnteacht thar an meánthéarma”.

CRÍOCH

Nóta d’eagarthóirí
Is féidir le dianfheirmeoirí an limistéar de 170 kg nitrigin orgánach /heicteár, atá sonraithe sna Rialacháin um Níotráití, a shárú suas go dtí uaslimistéar de 250kg / heicteár, faoi réir rialacha níos doichte.

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

 

Back

Category 
Topic 
Sub topic