Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn Hogan tacaíocht d’fhócas ar cháilíocht uisce i dtíortha forbraíochta

Published on Tuesday, 08 Jul 2014

Fógraíonn Hogan tacaíocht d’fhócas ar cháilíocht uisce i dtíortha forbraíochta

08/07/14

D’fhógair Phil Hogan, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (8 Iúil 2014) go mbeidh Éire ina príomh urraitheoir ar GEMS/Water, an Córas Domhanda um Monatóireacht Timpeallachta Uisce.

Is córas cuimsitheach monatóireachta cáilíochta uisce é GEMS/Water, faoi chinnireacht UNEP, Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe, agus tabharfaidh Rialtas na hÉireann €600,000 in aghaidh na bliana don chlár thar tréimhse cúig bliana.

Dúirt an tAire Hogan, “Éascóidh maoiniú na hÉireann ar GEMS/Water an obair phráinneach atá de dhíth ar mhaithe le hacmhainní riachtanacha uisce ar fud an domhain a chaomhnú, agus bainfidh sé úsáid as saineolas ollscoile Éireannach chun tabhairt faoi roinnt dúshláin domhanda.”

Lean sé ar aghaidh, “Tá ard-luach curtha ag sochaithe traidisiúnta ar uisce mar acmhainn luachmhar le fada an lae – tá toibreacha beannaithe i ngach paróiste nach mór – ach sa saol nua-aimseartha tá brúnna ar nós athrú daonra, díghrádú comhshaoil agus téamh domhanda tar éis cáilíocht agus flúirseacht uisce in a lán áiteanna a ísliú go leibhéil géarchéime. De bharr maoiniú na hÉireann, chomh maith le saineolas ollscoile Éireannach, leanfaidh an clár GEMS/Water ag cur béime ar cháilíocht uisce, ach go háirithe sa domhan forbraíochta ”.

Beidh urraíocht na hÉireann ar GEMS/Water comh-mhaoinithe ag an gClár Chúnamh Éireann atá faoi stiúir na Roinne Gnóthaí Eachtracha. Úsáidfear maoiniú Chúnamh Éireann don chlár GEMS/Water chun monatóireacht ar cháilíocht uisce san Afraic a fheabhsú le clár faoi leith dírithe ar fhorbairt acmhainne soláthraithe ag cuibhreannas d’ollscoileanna Éireannach, faoi stiúir an Choláiste Ollscoile, Chorcagh..

Dúirt an tAire Hogan, “Déanann teacht ar uisce óil glan agus áiseanna maithe séarachais difríocht ollmhór do shláinte agus d’fholláine daoine. Is iad galair ar nós buinneach agus péisteanna, a tharlaíonn de bharr teacht neamhleorach ar  uisce óil glan agus ar áiseanna séarachais, ceann de phríomchúiseanna míchothú i bpáistí níos óige ná a cúig”.
 
“Cuireann an tacaíocht tras-Rialtasach seo don chlár GEMS/Water leis an tiomantas tugtha in ár bPolasaí ar Fhorbairt Idirnáisiúnta, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin, tabhairt faoi rialtais iomlánach a ghlacadh chun bochtanas a laghdú agus chun forbairt a chothú”.

“Táim thar a bheith sásta go bhfuil ceithre ollscoil (An Coláiste Ollscoile, Corcaigh; Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide; An Coláiste Ollscoile, Gaillimh; Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) tagtha le chéile le mo Roinn, le Cúnamh Éireann agus le UNEP chun ceannaireacht dhomanda a léiriú san earnáil ríthábhachtach seo. Feidhmeoidh an Lárionad GEMS/Water um Forbairt Acmhainne, i gColáiste Ollscoile, Corcaigh, mar an mheicníocht comhordúcháin do líonra institiúideach de pháirtnéirí Éireannacha ag tacú le gnéithe faoi leith den Chlár GEMS/Water.”

“Ba mhaith liom freisin go nglacfaidh cuideachtaí Éireannacha le taithí iomchuí páirt sa tionscnamh seo mar creidim go bhfuil deiseanna suntasacha ann do chuideachtaí Éireannacha san earnáil seo”.

Is í an Ghearmáin an príomh-urraitheoir eile ar GEMS/Water agus díreofar a tacaíocht ar GEMStat a bhainistiú, an bunachar sonraí agus córas faisnéise ar chailíocht uisce domhanda. Beidh deiseanna móra do chomhar feabhsaithe idir Éire agus an Ghearmáin mar thoradh ar an gcomhoibriú idir oifigigh agus acadóirí ón dá thír ar na dúshláin domhanda seo.

Tá fáilte curtha roimh urraíocht na hÉireann ar chuid lárnach de straitéis chomhshaoil UNEP ag ballstáit eile an Aontais Eorpaigh agus tugadh tacaíocht don urraíocht seo ag comhthionól comhshaoil na Náisiún Aontaithe an tseachtain seo caite i Nairobi, an Chéinia.

Tá comhaontuithe bronntacha idir UNEP agus na Ranna Rialtais iomchuí á n-ullmhú faoi láthair agus tá an tAire Hogan dóchasach go mbeidh an comhaontú idir a Roinn agus UNEP críochnaithe laistigh de roinnt seachtainí.

CRÍOCH

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

Back

Category 
Topic 
Sub topic