Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúcháin Poiblí ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce in Éirinn seolta ag an Aire Alan Kelly

Published on Wednesday, 17 Jun 2015

Comhairliúcháin Poiblí ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce in Éirinn seolta ag an Aire Alan Kelly

17/06/15

Sheol Alan Kelly T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, comhairliúcháin poiblí ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce in Éirinn inniu (Dé Céadaoin 17 Meitheamh 2015). Tabharfar faoi na saincheisteanna seo i gciogal a dó de na Pleananna Bainistíochta Abhantraí. Déanfaidh na pleananna seo, a bheidh réidh faoi dheireadh 2017, cur síos ar na spriocanna comhshaoil atá le baint amach roimh dheireadh 2021, chomh maith leis na bearta atá riachtanacha le cinntiú go gcuirtear na pleananna sin i bhfeidhm.

Ag labhairt ag seoladh an doiciméid comhairliúcháin inniu ag Comhdháil Náisiúnta Uisce an EPA i nGaillimh, dúirt an tAire “Is ar mhaithe gach réimse – talmhaíocht, tionscal, turasóireacht ag

Dúirt an tAire freisin, “tá a lán foghlamtha againn ó chiogal a haon de na Pleananna agus ní foláir dúinn cur le seo i gciogal a dó. Léiríonn an doiciméad seo na príomh saincheisteanna suntasacha bainistíochta uisce, dar linn, atá le tabhairt futhu agus tá súil agam go mbeidh próiseas comhairliúcháin daingean docht againn anois ar na saincheisteanna seo. Ní foláir dúinn comhrá náisiúnta a thosnú maidir le conas ár mbunuiscí a choinneáil chomh glan agus is féidir agus tá sé riachtanach go sroichfear comhaontú ar na buncheisteanna ionas gur féidir linn tabhairt futhu go sistéamach”.

Is féidir cóipeanna den doiciméad comhairliúcháin SWMI a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag www.environ.ie agus is féidir aighneachtaí a chur isteach ar ríomhphost chuig waterq@environ.ie nó aighneacht scríofa a sheoladh chuig na Roinne ag “Comhairliúcháin SWMI”, An Rannóg Cáilíochta Uisce, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman. Is é an dáta deiridh don gcomhairliúcháin seo ná 18 Nollaig 2015.   Cuirtear na haighneachtaí a thagann isteach san áireamh agus dréacht-phleananna bainistíochta abhantraí á n-ullmhú. Chomh maith leis sin, foilseofar na dréacht-phleananna le haghaidh tuilleadh comhairliúcháin i 2016, agus ina dhiaidh sin glacfaidh an tAire leis na pleananna agus foilseofar iad i 2017; beidh na pleananna sin i bhfeidhm go dtí 2021.

CRÍOCH

Back

Category 
Topic 
Sub topic