Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúcháin Poiblí ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce (SWMI) in Éirinn – ag dúnadh ar 18 Nollaig 2015

Published on Wednesday, 18 Nov 2015

Comhairliúcháin Poiblí ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce (SWMI) in Éirinn – ag dúnadh ar 18 Nollaig 2015

18/11/15

D’fhógair Alan Kelly T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (18 Samhain) nach bhfuil ach mí amháin fágtha chun trácht a dhéanamh ar na Saincheisteanna Suntasacha Bainistíochta Uisce a thabharfar fúthu in Éirinn i gciogal a dó de na Pleananna Bainistíochta Abhantraí. Déanfaidh na pleananna seo cur síos ar an spriocanna comhshaoil atá le baint amach roimh dheireadh 2021 agus ar na gníomhaíochtaí a bheidh riachtanach len é sin a dhéanamh.

Sheol an tAire an comhairliúcháin poiblí seo i Meitheamh 2015 agus is é an dáta deiridh le haighneachtaí a fháil ná 18 Nollaig 2015. Is féidir cóipeanna den doiciméad comhairliúcháin SWMI a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Roinne ag www.environ.ie.

Ag seoladh an meabhrúchán seo, dúirt an tAire “teastaíonn uaim cloisint ó héinne le spéis in ár n-uiscí nádúrtha a chosaint ar mhaithe le cinntiú go dtabharfaidh an chéad chiogal eile de na Pleananna Bainistíochta Abhantraí faoi na saincheisteanna is tábhachtaí. Cuirfear na moltaí a thagann insteach mar fhreagra ar an gcomhairliúcháin seo san áireamh agus na dréachtphleananna á n-ullmhú, agus eiseofar na pleananna sin le haghaidh comhairliúcháin poiblí roimh dheireadh 2016”.

Is féidir aighneachtaí a chur isteach ar ríomhphost chuig waterq@environ.ie nó aighneacht scríofa a sheoladh chuig na Roinne ag “Comhairliúcháin SWMI”, An Rannóg Cáilíochta Uisce, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman

CRÍOCH

                         

Press  Office

Tel: (01) 888 2638  (direct)

(01) 888 2000

E-Mail: press-office@environ.ie

Web site: www.environ.ie

Twitter:@EnvironPress

 

 

Back

Category 
Topic