Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Cead faighte ón Aire le go n-áireofaí Scéim Soláthair Uisce Réigiúnaigh Loch Measca– síneadh ón tSraith go Cathair na Mart, i gClár Infheistíochta Seirbhísí Uisce a Roinne 2010 – 2013.

Published on Thursday, 06 Jun 2013

Cead faighte ón Aire le go n-áireofaí Scéim Soláthair Uisce Réigiúnaigh Loch Measca– síneadh ón tSraith go Cathair na Mart, i gClár Infheistíochta Seirbhísí Uisce a Roinne 2010 – 2013.

06/06/13

D’fhógair Phil Hogan, T.D. an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (5/06/2013) gur cheadaigh sé togra Chomhairle Contae Mhaigh Eo le go n-áireofaí Scéim Soláthair Uisce Réigiúnaigh – Síneadh ón tSraith go Cathair na Mart i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010 -2013 ag costas measta de €7.1 milliún.

“Leis an gcead seo beidh Comhairle Contae Mhaigh Eo in ann dul ar aghaidh leis an tionscadal ríthábhachtach seo, arna mhaoiniú faoi Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce  2010 – 2013” mo Roinne, deir an tAire.

“Má chuirtear an scéim seo san áireamh i gClár mo Roinne beifear in ann soláthar ardchaighdeáin uisce a chur ar fáil, a thacóidh le fás eacnamaíochta agus a éascóidh  forbairt nua, fad is a choinneofar caighdeáin cháilíochta an chomhshaoil agus an uisce,” arsa an tAire.

“Sa scéim seo cuirfear trunc-phríomhphíobán uisce nua ar fáil ón tSraith go Cathair na Mart chun ceangal le Soláthar Uisce Réigiúnaigh Loch Measca agus is réiteach thar a bheith inbhuanaithe é seo chun freastal ar an méadú gearrthéarmach/meántéarmach ar an éileamh, go háirithe chun tacú leis an gcruthú post atá ar bun ag Allergan, sa limistéar.

 “Anois tá sé ina fhreagracht ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo an scéim a thabhairt ar aghaidh chuig céim na tógála chomh luath agus is féidir”, arsa an tAire.

CRÍOCH

Back