Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Caighdeán ar uisce óil

This article was last reviewed 4 years 7 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Ní mór do sholáthróirí uisce óil a chinntiú go bhfuil an t-uisce a sholáthraíonn siad folláin agus glan.  Sainmhínítear uisce atá folláin agus glan mar uisce atá saor ó aon mhiocrorgánach agus seadán agus ó aon substaintí, a d'fhéadfadh a bheith ina mbaol do shláinte an duine dá mbeadh líon nó dlús ard díobh ann.

Monatóireacht ar sholáthairtí uisce

In Éirinn, tá soláthróirí uisce óil freagrach as monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar sholáthairtí lena chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin cháilíochta atá leagtha amach i European Union (Drinking Water) Regulations 2014 (i mbéarla amháin). agus i European Union (Radioactive Substances in Drinking Water) Regulations 2016 (i mbéarla amháin). Foilsíonn Uisce Éireann water quality results (i mbéarla amháin) ar a láithreán gréasáinmaidir le soláthairtí uisce poiblí.

Seolann soláthróirí torthaí na monatóireachta agus na hanailísithe chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Gach bliain foilsíonn an EPA Tuarascáil Cáilíochta maidir le hUisce Óil bunaithe ar na sonraí sin. Cuireann sí treoir ar fáil chomh maith maidir le cur i bhfeidhm reachtaíocht uisce óil agus déanann sí iniúchadh ar oibríochtaí uisce óil.

Is féidir leat teacht ar an tuarascáil uisce óil is déanaí nó breis eolais a fháil maidir leis an EPA ar láithreán gréasáin EPA (i mbéarla amháin).

Conas a gheobhaidh mé eolais breise?

Tá tuilleadh eolais a bhaineann le luaidhe in uisce óil agus toibreacha príobháideacha in áiteanna eile ar an láithreán gréasáin.

Má bhíonn tuilleadh eolais uait maidir le beartas na roinne seo i ndáil le huisce óil, nó ar conas a gcuirimid an Treoir Eorpach maidir le hUisce Óil i bhfeidhm, déan teagmháil linn sa Rannán Cáilíochta Uisce ar 1890 20 20 21 nó +353 (0)1 888 2000 nó seol ríomhphost chuig waterquality@housing.gov.ie