Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Beartas um Sheirbhísí Dóiteáin

This article was last reviewed 4 years 10 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Cuid den obair thábhachtach a dhéanann an Stiúrthóireacht Náisiúnta ná doiciméid bheartais a cheapadh. Baintear leas as na doiciméid sin san obair a bhaineann le sábháilteacht dóiteáin agus don bhainistiú éigeandála. Ullmhaítear na doiciméid sin i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla agus leis na Seirbhísí Dóiteáin.

Tá dhá cheann de dhoiciméid bheartais ón Stiúrthóireacht Náisiúnta ar glacadh iad mar bheartas náisiúnta. Bainfear leas astu chun treo na seirbhísí dóiteáin a stiúradh in Éirinn amach anseo:

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645