Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sonraí Teagmhála don Rannóg Pleanála Muirí agus Urthrá:

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Léasú / Ceadúnú Urthrá 

foreshore@housing.gov.ie

Dún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Luimneach, Maigh Eo  +353 (0) 53 911 7373                                      

Baile Átha Cliath, Cill Chainnigh, Lú,    +353 (0)53 911 7371

An Mhí, Sligeach, Port Láirge,    +353 (0)53 911 7465

Cill Mhantáin, Loch Garman      +353 (0)53 911 7465 

An Clár, Corcaigh                       +353 (0)53 911 7372; +353 (0)53 911 7463

Category 
Topic