Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Teastas Fuinnimh Taispeána do Theach an Chustaim

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Ó 9ú Eanáir 2013 ar aghaidh, de réir forálacha Rialacháin 14 Treoir an AE um Fheidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh, tá dualgas Teastas Fuinneamh Taispeána a thaispéaint i láthair feiceálach atá le feicéail go soiléir ag an bpobal i  bhfhoirgnimh mhóra (i.e. > 500 m2) atá áitithe ag eagraíochtaí poiblí, agus a thugann an pobal cuairt orthu go minic.Déanann na rialacháin seo trasuímh ar na dualgais i leith deimhniúcháin feidhmiú fuinnimh faoi threoir 2010/31/EU maidir le Feidhiú Fuinneamh Foirgneamh(ateilg).

Léirítear an Teastas Fuinnimh Taispeánaa bhain Teach an Chustaim amach i 2014 thíos. Tugann an Teastas sonraí faoin bhfuinneamh iomlán a d’ídigh Teach an Chustaim i 2014 (bunaithe ar bhillí fóntais) agus déanann rátáil ar a úsáid fuinnimh in aghaidh foirgnimh thipiciúil dá chineál. Tá táscaire CO2 ann freisin a thugann mionsonraí na n-astuithe dé-ocsaíd charbóin a bhaineann le ídiú fuinnimh Theach an Chustaim.Chuireann an ratáil C3 Teach an Chustaim os comhair foignimh thimpiciúil dá chineál, a bhfaigheadh ratáil D2 de ghnáth.

Déanfar an Teastas a thabhairt cothrom le dáta uair sa bhliain ag féachaint do laghduithe leantacha a bhaint amach in úsáid fuinnimh agus in astuithe dé-ocsaíd charbóin gaolmhara.

Display Energy Cert for the Custom House

Category 
Topic 
Sub topic