Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sonraí ar easpa dídine

This article was last reviewed 3 months 3 weeks ago
It is due for its next review in 0 sec

Déanann údaráis áitiúla sonraí oifigiúla ar easpa dídine tríd an gCóras Cóiríochta agus Tacaíochta Slí Abhaile (CCTSA). Cuireadh CCTSA i bhfeidhm ar fud na tíre le linn 2013.

Gabhann na sonraí a tháirgtear sonraí na ndaoine aonair i gcóiríocht éigeandála maoinithe ag an Stát, socruithe a ndéanann údaráis áitiúla maoirseacht orthu. Mar shampla, tá sonraí maidir le tearmainn fhoréigean teaghlaigh ar fáil trí Tusla, an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlach. Tá sonraí maidir le hiarrthóirí tearmainn i gcóiríocht trí sholáthar díreach ar fáil ón nGníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh.

Soláthraíonn na príomhúdaráis áitiúla le haghaidh easpa dídíne i ngach réigiún tuarascálacha míosúla ar easpa dídine, a shainaithníonn líon na ndaoine a bhaineann úsáid as cóiríocht éigeandála maoinithe ag an Stát ar bhonn réigiúnach agus contae.

Homelessness Report - January 2020

2019

December 2019, November 2019October 2019September 2019, August 2019, July 2019, June 2019May 2019, April 2019, March 2019, February 2019January 2019

2018

December 2018November 2018, October 2018September 2018, August 2018, July 2018, June 2018, May 2018, April 2018, March 2018, February 2018, January 2018

2017 Tuarascálacha faoin Easpa Dídine
December 2017, November 2017, October 2017, September 2017August 2017, July 2017, June 2017, May 2017April 2017, March 2017February 2017, January 2017.

2016
December 2016, November 2016, October 2016, September 2016, August 2016, July 2016, June 2016, May 2016,
April 2016, March 2016, February 2016, January 2016

2015 & 2014

Staidreamh Easpa Dídine Nollaig 2015

Staidreamh Easpa Dídine Nollaig 2014

Tuarascálacha Feidhmíochta Réigiúnacha na nÚdarás Áitiúil (i mBéarla amháin)

Tuarascálacha Airgeadais Réigiúnacha na nÚdarás Áitiúil (i mBéarla amháin)

Category 
Topic 
Sub topic