Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Clár Tithíochta Sóisialta i gComhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí

Rinneadh €300 milliún a dhíriú i mBuiséad 2015 ar 1,500 aonad tithíochta sóisialta nua a chur ar fáil trí shamhail na Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí. Tá an clár á sheachadadh i dtrí bheart ar luach caipitil de thuairim is €100 milliún an ceann.

Tá gach beart á fhorbairt thar roinnt láithreán, ag údaráis áitiúla éagsúla. Tá idir 50 agus 100 aonad tithíochta sóisialta le cur ar fáil i ngach láithreán aonair.

Cad a bhaineann leis an tsamhail CPP sin?

Déantar na haonaid tithíochta a chur ar fáil trí ‘shamhail CPP bunaithe ar infhaighteacht’. Déanann cuideachta ón earnáil phríobháideach na haonaid tithíochta sóisialta a dhearadh, a thógáil, a mhaoiniú agus a chothabháil. Mar thoradh air sin, faigheann an chuideachta íocaíochtaí thar tréimhse 25 bliain.

Úsáideadh an tsamhail sin go rathúil in Éirinn roimhe seo le roinnt boithre agus scoileanna a thógáil. Tá sé in úsáid freisin le hionaid chúram sláinte príomhúil agus tithe cúirte a chur ar fáil. Cé gur samhail nua í maidir le tithíocht shóisialta in Éirinn, tá sí in úsáid to rathúil i dtíortha eile do thionscadail dá leithéid.

Ós rud é go bhfuil an tsamhail ‘bunaithe ar infhaighteacht’, tá an comhpháirtí ón earnáil phríobháideach freagrach as a chinntiú go mbeidh aonaid ar fáil do dhaoine le dul iontu. Tá an t-údarás áitiúil freagrach as tionóntaí a chur iontu. Cuireann an comhpháirtí ón earnáil phríobháideach seirbhísí cothabhála ar fáil ar feadh 25 bliain. Ina dhiaidh sin, tugtar na haonaid ar ais don Stát i mbail mhaih, faoi réir ag gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt.

Úinéireacht láithreáin agus aonaid

Cuireann an Stát láithreáin ar fáil do thionscadail CPP, ar cheadúnas nó ar léas de ghnáth. Fanann an láithreán faoi úinéireacht an Stáit i gcónaí. Tógann na forbróirí aonaid tithíochta freisin faoi cheadúnas don Stát. Ní fhorbraítear aon tithíocht phríobháideach ar an láithreán mar chuid den tionscadal CPP.

Costais a bhaineann leis an gcineál seo CPP

Déanann an Stát ‘íocaíocht aonadach’ mhíosúil ar feadh 25 bliain. Tosaíonn na híocaíochtaí sin nuair a chuirtear an tógáil i gcrích. Clúdaíonn íocaíochtaí an costas a bhaineann le haonaid a chur ar fáil agus a sheirbhísiú.

Conas a fhaigheann tionóntaí rochtain ar na haonaid CPP?

Leithroinntear tionóntaí chuig na haonaid CPP ó liosta feithimh thithíocht shóisialta an údaráis áitiúil. Déantar é sin bunaithe ar scéim leithroinnte an údaráis áitiúil. Dá brí sin, úsáidtear an córas céanna do CPP is a úsáidtear le haonaid tithíochta sóisialta eile a leithroinnt.

Beart 1: Mórcheantar Bhaile Átha Cliath

Fógraíodh láithreáin don chéad bheart de thionscadail Tithíochta Sóisialta CPP lá an Bhuiséid, 13 Deireadh Fómhair 2015. Tá an beart comhdhéanta de 6 láithreán le luach caipitil de thuairim is €100m. Tá péire de na láithreáin lonnaithe i gCathair Bhaile Átha Cliath agus ceann i nDeisceart Bhaile Átha Cliath, ceann i gCill Dara, ceann i gCill Mhantáin agus ceann sa Lú. Tá an clár á fhorbairt i gcomhar leis na húdaráis áitiúla i ngach ceantar. Tá níos mó ná 500 aonad le cur ar fáil tríd an mbeart sin.

Tá mionsonraí maidir leis an mbeart ar fáil anseo: CPP Beart 1 - Preas Ráiteas (i mBéarla amháin)