Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Doiciméad Treorach Teicniúil D – Ábhair agus Saoirseacht

Technical Guidance Document D - Materials and Workmanship (current edition)

Leagan Reatha

Leaganacha Roimhe

  • Technical Guidance Document D – Materials and Workmanship 1997
  • Technical Guidance Document D – Materials and Workmanship 1991

Doiciméid Bhreise

Is é an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) comhlacht caighdeán oifigiúil na hÉireann agus soláthraíonn sé réimse leathan de sheirbhísí deimhniúcháin chun cur ar chumas gnóthas a léiriú go gcloíonn earraí agus seirbhísí Éireannacha le caighdeáin infheidhmithe. Soláthraítear sna naisc seo a leanas faisnéis i ndáil le córais agus suiteálaithe deimhnithe NSAI Agrément: