Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Tithe údaráis áitiúil úra a dhíol

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Achoimre ar an Scéim - Scéim Cheannaigh Incrimintigh 2010

I Meitheamh 2010 tháinig an Scéim Cheannaigh Incrimintigh do thithe údaráis áitiúil úra i bhfeidhm. Níl feidhm ag an Scéim maidir le hárasáin nó tithe údaráis áitiúil atá ann cheana.

Tháinig scéim chun tithe údaráis áitiúil atá ann cheana a cheannach i bhfeidhm i mí Eanáir 2016, áfach.

Rialacha

Tá feidhm ag Scéim Cheannaigh Incrimintigh 2010 le tithe nuathógtha amháin.

Ní mór don údarás áitiúil na tithe atá le díol a aithint.

Má tá forlíonadh tithíochta sóisialta á fháil agat, nó má tá tú i dteideal é a fháil, lena n-áirítear iad siúd in RAS nó i maoine léasaithe agus má tá oll-ioncam bliantúil íosta €15,000 agat - is féidir leat iarratas a dhéanamh má bhíonn agus nuair a bheidh tithe dá leithéid á bhfógairt lena ndíol ag d’údarás áitiúil.

Íocfaidh tú luach margaidh an tí – lúide lascaine.

Ag brath ar ioncam, beidh na lascainí idir 40% agus 60%.

Gearrfaidh d’údarás áitiúil táille ar do theach chomh maith ar a dtugtar ‘táille cheannaigh incrimintigh’.

Beidh an táille cothrom leis an lascaine a gheobhaidh tú ar phraghas an tí.  Beidh an táille i bhfeidhm ar feadh 20, 25 nó 30 bliain (ag brath ar an lascaine a tugadh).

Gach bliain, laghdóidh na t-údarás áitiúil an táille faoi 2%. Ag deireadh na 20, 25 nó 30 bliain, beidh an táille cothrom le neamhní ar an gcoinníoll go gcloíonn tú le téarmaí agus coinníollacha na scéime.

Ní mór duit cónaí sa teach mar do ghnátháit chónaithe agus aontú a fháil ó d’údarás áitiúil más mian leat an teach a dhíol, a ligean nó a fholigean.

Beidh tú ábalta do theach a athdhíol am ar bith má aontaíonn d’údarás áitiúil.

Mar sin féin, má dhíolann tú an teach roimh dheireadh na 20, 25 nó 30 bliain beidh ort luach na táille amuigh ar do theach a íoc le d’údarás áitiúil.

Cosúil le gach úinéirí tí, beidh tú freagrach as do theach a chothabháil agus as deisiúcháin a dhéanamh air ón dáta a cheannaíonn tú é.  Beidh ort árachas maoine iomchuí a fháil agus a choinneáil ar do theach - agus íoc as sin tú féin.

Is faoin tionónta atá maoiniú an cheannaigh don teach. Mar sin féin, d’fhéadfá a bheith i dteideal Iasacht Cheannaigh Tí údaráis áitiúil a fháil.

Tá na rialacha atá i bhfeidhm maidir leis an scéim leagtha amach i Rialacháin Tithíochta (Ceannach Incriminteach) 2010 (I.R. 252 de 2010)

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Fógróidh an t-údarás áitiúil é má bhíonn agus nuair a bheidh na haonaid nuathógtha ar fáil lena ndíol faoin scéim seo. I gcásanna dá leithéid beidh na foirmeacha iarratais riachtanacha ar fáil ó d’údarás áitiúil. Beidh ort na foirmeacha a chomhlánú agus a chur ar ais laistigh den tréimhse ama a theastaíonn chuig d’údarás áitiúil lena mbreathnú.

Cén áit a ndéanfaidh mé iarratas?

Má fhógraíonn nó nuair a fhógraíonn d’údarás áitiúil díol tithe nuathógtha ní mór duit iarratas díreach a dhéanamh le d’údarás áitiúil.

Cé leis a dhéanfaidh mé teagmháil má bhíonn fiosruithe agat?

Ba cheart gach fiosrú a chur chuig d’údarás áitiúil.

Category 
Topic 

Was this page helpful?

Thank you for helping us to improve housing.gov.ie

Data Protection

The Department of Housing, Local Government and Heritage requires customers to provide certain personal data in order to carry out our legislative and administrative functions. The Department will treat all information and personal data that you provide as confidential, in accordance with the General Data Protection Regulation and Data Protection legislation. Personal data may be exchanged with other Government Departments, local authorities, agencies under the aegis of the Department, or other public bodies, in certain circumstances where this is provided for by law. 

The Department's Data Protection Policy and Privacy Statements, which set out how we will use your personal data, as well as providing information regarding your rights as a data subject, are available on the Department’s website.  They are also available in hard copy upon request from the Data Protection Officer, Department of Housing, Local Government and Heritage, Newtown Road, Wexford, email data.protection@housing.gov.ie.