Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Conas a cheannóidh mé mo theach údaráis áitiúil

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

An Scéim Cheannaigh (Incriminteach) ag Tionóntaí 2016 - Achoimre ar an Scéim

I mí Eanáir 2016 tháinig scéim úr chun tithe údaráis áitiúil atá ann cheana a cheannach i bhfeidhm.

Má tionónta údaráis áitiúil thú atá i do chónaí i dteach údaráis áitiúil, atá ar fáil lena dhíol faoin scéim agus má comhlíonann tú na critéir incháilitheachta, is féidir leat iarratas a dhéanamh chun do theach a cheannach.

Tá roinnt cineálacha tithe agus úsáidí as tithe nach bhfuil incháilithe faoin scéim, áfach, amhail

  • Árasáin, (tá scéim cheannaigh ar leith d’árasáin i bhfeidhm)
  • Tithe a dearadh go sonrach lena n-áitiú ag daoine scothaosta
  • Tithe a dearadh go sonrach i timpeallacht ghrúpa lena n-áitiú ag baill den phobal taistealaithe agus
  • Tithe i bhforbairt phríobháideach a d’aistrigh an forbróir chuig an údarás áitiúil

Is féidir le d’ údarás áitiúil a insint duit má tá do chineálsa maoine cuimsithe faoin scéim.

Rialacha

Is féidir le tionónta na dtithe údaráis áitiúil atá cuimsithe faoin scéim iarratas a dhéanamh ach ní mór dóibh cineál éigean forlíonadh tithíochta sóisialta a bheith á fháil acu ar feadh bliana ar a laghad, agus ní mór dóibh oll-ioncam bliantúil íosta €15,000 a bheith á fháil acu, arna dhearbhú ag an údarás áitiúil de réir rialacha na scéime.

Íocfaidh tú luach margaidh an tí – lúide lascaine.

Ag brath ar ioncam, beidh na lascainí idir 40% agus 60%.

Gearrfaidh d’údarás áitiúil táille ar do theach chomh maith ar a dtugtar ‘táille cheannaigh incrimintigh’. Beidh an táille cothrom leis an lascaine a gheobhaidh tú ar phraghas an tí.

Beidh an táille i bhfeidhm ar feadh 20, 25 nó 30 bliain (ag brath ar an lascaine a tugadh).

Gach bliain, laghdóidh na t-údarás áitiúil an táille faoi 2%. Ag deireadh na 20, 25 nó 30 bliain, beidh an táille cothrom le neamhní ar an gcoinníoll go gcloíonn tú le téarmaí agus coinníollacha na scéime.

Ní mór duit cónaí sa teach mar do ghnátháit chónaithe agus aontú a fháil ó d’údarás áitiúil más mian leat an teach a dhíol, a ligean nó a fholigean.

Beidh tú ábalta do theach a athdhíol am ar bith má aontaíonn d’údarás áitiúil.  Mar sin féin, má dhíolann tú an teach roimh dheireadh na 20, 25 nó 30 bliain beidh ort luach na táille amuigh ar do theach a íoc le d’údarás áitiúil.

Cosúil le gach úinéir tí, beidh tú freagrach as do theach a chothabháil agus as deisiúcháin a dhéanamh air ón dáta a cheannaíonn tú é.  Beidh ort árachas maoine iomchuí a fháil agus a choinneáil ar do theach - agus íoc as sin tú féin.

Féadfaidh an t-údarás áitiúil a dhiúltú an teach a dhíol i gcúinsí áirithe amhail le tionóntaí nó baill teaghlaigh a bhíonn páirteach in iompar frithshóisialta nó ag a bhfuil riaráistí cíosa.

I Rialacháin Tithíochta (Díol Tithe Údaráis Áitiúil) 2015 (nasc seachtrach), leagtar amach na coinníollacha maidir le tithe údaráis áitiúil a dhíol.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

  • Ní mór duit foirm iarratais ar an Scéim Cheannaigh (Incriminteach) a chomhlánú agus is féidir leat an fhoirm sin a fháil ó d’údarás áitiúil.
  • Ní mór duit cruthúnas ar d’ioncam a thabhairt.
  • Ní mór duit an dóigh a bhfuil sé beartaithe agat íoc as an teach a léiriú don údarás áitiúil.
  • Ní mór duit faisnéis ar bith a iarrann an t-údarás áitiúil ort maidir le d’iarratas a tabhairt dó.

Cá háit le hiarratas a dhéanamh?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh le d’áitiúil údarás ábhartha.

Is faoin tionónta atá maoiniú an cheannaigh don teach. Mar sin féin, d’fhéadfá a bheith i dteideal Iasacht Cheannaigh Tí údaráis áitiúil a fháil.

Foirmeacha / doiciméid ghaolmhara

Tá tuilleadh sonraí ar fáil maidir leis an scéim sa leabhrán míniúcháin um an Scéim Cheannaigh (Incriminteach) ag Tionóntaí 2016

Má bhíonn fiosruithe ar bith agat

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’údaráis áitiúil  go díreach le fiosruithe a bheadh agat.