Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an tAire Coveney Dámhachtainí an Bhrait Ghoirm agus an Chósta Ghlais 2016

Published on Thursday, 26 May 2016
Minister Coveney attending the 2016 Blue Flag and Green Coasts Awards

Bhronn Simon Coveney T.D., an tAire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, Dámhachtainí an Bhrait Ghoirm agus an Chósta Ghlais inniu (26 Bealtaine 2016) ag séarmanas ag an Trá Mhín, Port Meanóg, Co. Átha Cliath.
Bronnadh 141 dámhachtain in iomláine le haghaidh tránna agus muiríní i 14 údáráis áitiúla ar fud na tíre.

Trá Bhrataí Goirme

Is dámhachtain idirnáisiúnta le haghaidh ardchaighdéan trá í an Brat Gorm, agus cuireann An Taisce i bhfeidhm in Éirinn í le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil. Bronntar an dámhachtain ar thránna agus ar mhuiríní le caighdeán uisce den scoth agus a bhaineann ardchaighdeáin eile amach thar réimse leathan de chritéir ar nós oideachas comhshaoil, bainistíocht comhshaoil, sábháilteacht agus seirbhísí eile.

Tá an Clár um Bhrait Ghoirm i bhfeidhm in Éirinn ó 1988 agus bronnfar 85 bratacha gorma i mbliana, 79 ar thránna agus 6 ar mhuiríní. Dúirt an tAire “cé go bhfuil cáilíocht an uisce snámha in Éirinn fós an-ard, níl aon ghnó againn bheith réchúiseach faoi. Ní foláir dúinn leanúint le hinfheistiú san infrastruchtúr seirbhísí uisce ar mhaithe le cáilíocht ár n-uiscí a fheabhsú. Tacóidh é seo leis an ard-iarracht a dhéanann na húdaráis áitiúla agus na comhphobail cósta chun an Clár um Bhrait Ghoirm a chur i bhfeidhm.”

Cóstaí Glasa

Bronnfar 56 dámhachtainí um Chósta Glas do 2016. Téann an dámhachtain seo chuid tránna le caighdeán uisce den scoth ach nach bhfuil chomh forbraithe nó chomh plódaithe le tránna le Brataí Gorma.

Is gné thábhachtach de Dhámhachtainí um Chósta Glas í an bhaint atá ag na Grúpaí Deonacha Coastcare. Tá breis is 400 grúpa Coastcare seanbhunaithe ar fud an oileáin agus mhol an tAire obair na ngrúpaí seo nuair a dúirt sé go “léiríonn siad go soiléir cé chomh díograiseach is atá daoine ar mhaithe len a gcomhphobail agus a dtimpeallacht a fheabhsú”.

Eolas trá

Tharraing an tAire aird freisin ar an eolas maidir le huisce snámha atá le fáil ar shuímh idirlín atá bainteach le chéile - http://www.blueflagireland.org/ agus http://splash.epa.ie/ – atá faoi stiúr An Taisce agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil faoi seach. Mhol sé an dá eagraíocht ar an eolas is déanaí a sholáthar maidir le cáilíocht uisce, taoidí, aimsear agus gardaí tarrthála a bheith i láthair ag ár dtránna le linn an séasúr snámha.

CRÍOCH

NOTES TO THE EDITOR (Awardees and background information)

Category 
Topic