Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Cuireann an tAire Stáit fáilte roimh dhá thionscnamh Leabharlainne Poiblí iontacha

Published on Tuesday, 21 Jun 2016
Aire Stáit Damien English TD

D’fhógair Damien English, T.D., an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, dhá thionscnamh leabharlainne inniu (an 21 Meitheamh 2016) – ‘My Open Library’: Unlimited Access 8am - 10pm agus an Clár Léitheoireachta Summer Stars i bPríomhleabharlann Thulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

D’fhógair an tAire English go seolfar glao ar thograí ó Údaráis Áitiúla chun an tionscnamh ‘My Open Library’ a chur i bhfeidhm lena síntear uaireanta oscailte leabharlann poiblí le linn uaireanta nach mbeidh foireann ar fáil, agus leanúint ag an am céanna le huaireanta rialta ina mbeidh foireann ar fáil do sheachadadh leanúnach seirbhíse, tacaíocht a thabhairt do chustaiméirí, rannpháirtíocht an phobail a fhorbairt agus imeachtaí a óstáil. Feidhmítear an tionscnamh ‘My Open Library’ trí fhéinseirbhís ó 08:00-22:00, 365 lá sa bhliain, lasmuigh d’uaireanta ina mbíonn foireann ar fáil. Tá seomraí cruinnithe agus spás pobail ar fáil le húsáid chomh maith. Beidh os cionn €2.3 milliún á chur ar fáil ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil don tionscnamh thar na blianta amach romhainn.

Thug an tAire moladh don tionscnamh úr ag rá “Ciallaíonn sé go mbeidh rochtain ag an bpobail agus ag pobail ar an acmhainn áitiúil luachmhar seo cibé am a mbeidh sé de dhíth orthu agus cibé am is mian leo.  Neartóidh sé sin suntasacht na leabharlainne poiblí sa phobal áitiúil agus beidh sé ina lárionad do rannpháirtíocht an phobail mar gheall air.

D’fhógair an tAire cur i bhfeidhm an Chláir Léitheoireachta Summer Stars freisin, a bheidh ar siúl i leabharlanna ar fud na tíre an samhradh seo.

Agus an Clár á sheoladh aige dúirt an tAire “Nochtann an léitheoireacht domhan samhlaíochta agus deiseanna.  Tá sé ríthábhachtach go spreagaimid páiste le léimh.  Cuidíonn sé leo ina bhforbairt agus, mura ndéanann sí aon rud eile, tugann sé caitheamh aimsire dóibh a sheasfaidh an triail! Mar sin spreagaim tuismitheoirí lena bpáistí a thabhairt go dtí an leabharlann áitiúil agus páirt a ghlacadh sa chlár seo.  Go deimhin, tá ballraíocht sa leabharlann saor in aisce do gach duine anois - mar sin níl leithscéal ar bith agat gan cuairt a thabhairt.”

CRÍOCH

Category 
Sub topic